Haitong Securities z wyższym zyskiem w 2020 r.

Haitong Bank

Haitong Securities wypracował w 2020 r. zysk netto na poziomie 1,4 mld EUR, co oznacza wzrost wyniku o ponad 14 proc. r/r. Poprawie uległy również przychody, które wyniosły 4,7 mld EUR (+9,5 proc. r/r) oraz EBIT na poziomie 2 mld EUR (+14,6 proc. r/r). Pomimo epidemii koronawirusa, właściciel Haitong Banku opublikował lepsze wyniki finansowe dzięki wzrostom na głównych rynkach finansowych na świecie oraz większym wolumenom transakcji.

Haitong Securities w 2020 r. pozostał stabilny operacyjnie we wszystkich segmentach biznesu. Instytucja zachowała silną strukturę kapitałową i wysoki poziom płynności. Świadczy o tym fakt, że na koniec ubiegłego roku aktywa Haitong Securities osiągnęły wartość 86,5 mld EUR, co oznacza wzrost o 8,9 proc. r/r.

Wyniki Haitong Securities za 2020 r. dobitnie pokazują, że zawirowania rynkowe, które w pierwszych tygodniach wybuchu pandemii koronawirusa wydawały się kryzysem, w kolejnych miesiącach stały się katalizatorem wzrostów dla rynków finansowych. Zarówno Haitong Securities, jak i Haitong Bank dzięki obecności na kluczowych rynkach na świecie, stali się beneficjentami nowej sytuacji, mogąc w nieprzerwany sposób świadczyć usługi swoim obecnym klientom i pozyskując nowych kontrahentów – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking Haitong Bank w Polsce.

Wzrost przychodów Haitong Securities jest efektem dobrych wyników na głównych rynkach finansowych na świecie, a także wyższych wolumenów obrotu papierami wartościowymi i liczby transakcji. Pomimo pandemii COVID-19, rynki kapitałowe w Szanghaju i Shenzen osiągnęły w 2020 r. trend wzrostowy i zwiększyły wartość obrotów w ujęciu r/r. Shanghai Stock Exchange Composite Index, który obejmuje wszystkie spółki notowane na giełdzie w Szanghaju wzrósł w minionym roku o 14 proc., a indeks Shenzhen Stock Exchange Component o 39 proc.