Handel zagraniczny napędza biznes europejskich firm z sektora MŚP

89% europejskich firm z sektora MŚP eksportuje swoje towary na Starym Kontynencie. 65% ich dochodów pochodzi z handlu zagranicznego

0

FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX), przedstawia wyniki kolejnej części badania FedEx SME Export Report, dotyczącej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadziła firma Harris Interactive. Uczestniczyło w nim 4500 podmiotów z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą się do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.

Eksport w Europie i poza nią

Według FedEx SME Export Report, prawie 9 na 10 (89%) europejskich przedsiębiorców
z sektora MŚP wysyła swoje towary do innych krajów w Europie. Dla porównania – 73% przedsiębiorców z Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki (MEISA) i jedynie 48% z Azji Pacyficznej eksportuje w obrębie swoich regionów. W ujęciu globalnym (biorąc pod uwagę wyniki ze wszystkich badanych krajów), średnio 74% małych i średnich firm sprzedaje towary na rynkach w swoim regionie. Europejskie MŚP najchętniej korzystają z transportu drogowego (66% badanych). Dużą popularnością cieszy się również transport lotniczy (52%), podczas gdy transport morski i kolejowy są używane rzadziej (odpowiednio 32% i 16%). Eksport stanowi średnio 65% przychodów europejskich firm z sektora MŚP.

Głównym partnerem biznesowym dla europejskich małych i średnich eksporterów są Niemcy – wskazuje to 51% badanych. Na drugim miejscu plasuje się Francja (47%), a dalej Belgia (33%). Istotnymi miejscami przeznaczenia są również Włochy i Hiszpania (każde po 31% wskazań). Z kolei głównym krajem eksportowym dla Niemiec jest Francja.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyższe przychody z eksportu wewnątrzregionalnego odnotowało 26% badanych przedsiębiorców, co było spowodowane głównie wprowadzeniem do swojej oferty nowych produktów, wejściem na nowe rynki w Europie oraz zwiększeniem aktywności w sektorze e-commerce. Nieco ponad 1/3 badanych (34%) przewiduje wzrost tych przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dla porównania, przedsiębiorcy z Ameryki Łacińskiej oraz Indii są bardzo optymistyczni w tym zakresie – odpowiednio 58% oraz 69% z nich liczy na wyższe dochody z eksportu w swoich regionach w najbliższej przyszłości. Trzej główni gracze na europejskim rynku eksportowym to – wg badania – Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.

Czytaj również:  Poprawa nastrojów wśród małopolskich przedsiębiorców – a nowosądeccy przedsiębiorcy są największymi optymistami w kraju

FedEx SME Export Report pokazuje, że w przypadku gdy europejscy przedsiębiorcy eksportują poza Europę, to ich rynkami docelowymi są głównie: Ameryka Północna (28% odpowiedzi), Azja (24%), Bliski Wschód (17%) i Afryka (16%). Wśród uczestniczących
w badaniu przedsiębiorców, 53% z nich wskazało, że wysyła swoje towary poza Europę. To najniższy wynik spośród wszystkich regionów, które wzięły udział w badaniu (dla regionu MEISA wynosi on aż 88%, a dla Azji Pacyficznej – 83%). Niemal 30% europejskich MŚP przyznało, że ich przychody z eksportu poza Stary Kontynent w ostatnim czasie wzrosły, 34% z nich oczekuje wzrostów tych przychodów w następnym roku. W Europie, największymi optymistami pod tym względem są belgijskie MŚP – aż 48% z nich oczekuje wyższych przychodów z eksportu. Podobnie jak w przypadku eksportu wewnątrzregionalnego, tak i tutaj na wyższe przychody liczą głównie firmy z Ameryki Łacińskiej (49%) oraz Indii (65%).