Hiszpański sąd zdecyduje o losach FagorMastercook. Wierzyciele z Polski powinni składać wnioski

0

CEO Magazyn Polska

Hiszpański sąd zdecyduje wkrótce o wszczęciu postępowania, związanego z bankructwem spółki FagorMastercook SA. Oznacza to, że polscy wierzyciele będą musieli zgłaszać swoje wierzytelności do sądu w San Sebastian, gdzie trafił wniosek o upadłość układową, złożony przez zarząd firmy. Będą mogli też wnioskować  o ogłoszenie upadłości wtórnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości. – Wtedy polski majątek będzie podlegał polskim regulacjom likwidacyjnego postępowania upadłościowego – tłumaczy mec. Piotr Zimmerman z kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

Zarząd spółki FagorMastercook podjął decyzję o ogłoszeniu bankructwa, nie widząc szans na wyjście z fatalnej sytuacji finansowej. Firma nie była w stanie terminowo realizować zobowiązań. Próby zawarcia porozumienia z wierzycielami albo pozyskania dodatkowych źródeł finansowania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Wniosek o upadłość układową trafił do sądu w San Sebastian 30 października, o czym zarząd spółki poinformował niedawno w krótkim komunikacie opublikowanym  na stronach internetowych.  

 – Na mocy przepisów rozporządzenia Unii Europejskiej jest możliwe ogłoszenie upadłości spółki zarejestrowanej w Polsce przez sąd w Hiszpanii – tłumaczy mec. Piotr Zimmerman. – Było to spowodowane problemami spółki-matki, która kilka lat temu kupiła to polskie przedsiębiorstwo i na skutek niewypłacalności podstawowej spółki z grupy doszło do niewypłacalności spółek-córek, w tym polskiej firmy.  

Zgodnie ze znowelizowanym niedawno hiszpańskim prawem upadłościowym, tamtejszy sąd może prowadzić proces upadłościowy całej grupy spółek jednocześnie. Polscy wierzyciele, domagający się spłaty zobowiązań, które wobec nich ma producent sprzętu AGD, mają teraz do wyboru dwa wyjścia.

 – Mogą zaakceptować fakt, że postępowanie odbywa się w Hiszpanii, tam zgłosić swoje wierzytelności  i zagłosować w sprawie układu, bo takie postępowanie otwarto w Hiszpanii – mówi mec. Zimmerman. – Mogą też w Polsce złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości wtórnej.

Wówczas majątek należący do polskich spółek-córek hiszpańskiej grupy podlegał będzie polskim regulacjom likwidacyjnego postępowania upadłościowego. Zdaniem mec. Piotra Zimmermana wierzyciele powinni poczekać na efekt postępowania układowego prowadzonego w Hiszpanii. Okazać się może, że znajdzie się inwestor, który będzie zainteresowany przejęciem całej grupy. Układ powinien być zawierany na poziomie spółki-matki.

Kiedy okaże się, że układ jest nierealny, powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wtórnej, bo rzeczywiście dla wierzycieli korzystniejsze jest prowadzenie likwidacji przez sąd lokalny – tłumaczy ekspert.

Dodaje, że w jego ocenie doszło w tym wypadku do pewnego nadużycia. Spółka jest bowiem zarejestrowana w Polsce, tutaj prowadzi interesy i tu urzęduje jej zarząd. W Polsce też znajduje się duża część firmowego majątku.