Horyzont 2020 w ofercie Idea Banku

1

Już w sierpniu br. ruszy innowacyjna oferta finansowa dla przedsiębiorców, współtworzona przez polski bank w Programie Horyzont 2020. Prawie 100 mln złotych preferencyjnego finansowania, przede wszystkim na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm, uruchomi Idea Bank- pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy w programach UE nowego rozdania (2014-2020).

Większość instrumentów zwrotnych (vel finansowych)Unii Europejskiej 2014-2020 realizowana zostanie z udziałem tzw. narodowych Pośredników Finansowych. Mogą nimi zostać instytucje finansowe (np. banki, fundusze pożyczkowe, przedsiębiorstwa leasingowe czy fundusze vc). Od jakości i konkurencyjności oferty kandydata na pośrednika zależy jego powodzenie w międzynarodowym konkursie na pośredników finansowych ww. programów UE i w efekcie dostęp do tych środków przedsiębiorców z danego państwa. Brak tu bowiem tzw. kopert narodowych. Wygrywają tylko najlepsze projekty, bez względu na pochodzenie.

Pierwszym polskim Narodowym Pośrednikiem Finansowym Programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji, na lata 2014-2020″Horyzont 2020″ i programów ramowych UE z nowego rozdania w ogóle, będzie: IDEA BANK SA. W ostatnich tygodniach bank podpisał stosowną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

– Od początku swojego istnienia Idea Bank konsekwentnie buduje ofertę finansowania przyjaznego dla rożnych grup przedsiębiorców. Naszym oczkiem w głowie są właściciele mikro i małych firm. Aby udostępnić im elastyczne i atrakcyjne cenowo finansowanie sięgamy zarówno do programów unijnych, jak i światowych rozwiązań stworzonych po to, by wspierać innowacyjne biznesy. Jestem przekonany, że połączenie tych dwóch potencjałów pozwoli na wprowadzenie nowej jakościowo oferty dla polskich innowatorów. Z doświadczenia wiem, że na rynku jest wiele bardzo interesujących biznesowo, ale i ryzykownych projektów, na które trudno pozyskać standardowe finansowanie. Nowy produkt, we współpracy z EFI, pozwoli nam szerzej otworzyć się na to wyzwanie – powiedział Marcin Syciński, Członek Zarządu Idea Banku, odpowiedzialny za politykę kredytową, w tym właśnie za europejski projekt Banku.

Czytaj również:  Kurs euro w dół. Kurs dolara w górę

UE udzieliła tu wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020 – działania InnovFin pn. SME Guarantee, tj. gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na finansowanie dla innowacyjnych MSP i tzw. midcaps. EFI udzielił 50% gwarancji, bez limitu kwotowego (cap)na spłatę „innowacyjnych” kredytów (inwestycyjnych i obrotowych) polskich firm.

EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Luksemburga, wyspecjalizowaną w projektowaniu wsparcia finansowego przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju. EFI jest największym europejskim operatorem kapitału vc i gwarancji dla MŚP (odpowiednio: 500 funduszy vc i 350 umów gwarancyjnych na 2014r.).

Beneficjentem europejskiego projektu Idea Banku będą MŚP oraz przedsiębiorcy niebędący MŚP, zatrudniający do 499 osób (tzw. midcaps), do których w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2017r. (lub do wcześniejszego wykorzystania środków), Bank skieruje ponad 80 mln PLN preferencyjnego kredytu. Bank zapewnia tu liczne korzyści dla klientów, jak m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy, obniżenie ceny kredytu czy brak rygorów pomocy publicznej.

– Bardzo nas cieszy informacja, że polski bank skutecznie sięgnął po unijne wsparcie