I Forum Sektora Wołowiny zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

0

Pod hasłem „Polska wołowina – wołowina z przyszłością” odbyło się I Forum Sektora Wołowiny zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Spotkanie było okazją do dyskusji organizacji branżowych, zakładów przetwórczych, hodowców oraz instytucji rządowych i reprezentujących handel na temat bieżącej sytuacji sektora i możliwości jego rozwoju.

Konsument poszukuje produktu atrakcyjnego, łatwego w przygotowaniu, o dobrej relacji jakości do ceny. A branża wołowa powinna poszukiwać nowych sposobów na wyróżnienie się na rynku i kreowanie mody na to mięso w Polsce z uwagi na duży niewykorzystany potencjał, jaki jest w rynku krajowym. Ważnym aspektem jest podnoszenie opłacalności produkcji i konkurencja na rynku światowym nie poprzez najniższą cenę, ale przede wszystkim poprzez wysoką jakość w tym gwarantowaną systemami jakości. Zdobywanie rynków muzułmańskich jest dużym wyzwaniem dla przetwórców i eksporterów wołowiny w aktualnym stanie prawnym, ale należy ten wysiłek podejmować przy wsparciu rządu. Do zmiany prawa w zakresie uboju sektor będzie w dalszym ciągu dążyć. Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla polskiej wołowiny to tylko jedna z możliwości rozwoju.

Bardzo ważna jest również współpraca nauki z praktyką i prowadzenie badań nad rozwiązywaniem aktualnych problemów dla zwiększenia skali innowacyjności w poprawie efektywności, marketingu, konkurencyjności. Tym bardziej, że w kolejnej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 środki na prace badawcze będą pięciokrotnie wyższe. Polski sektor wołowiny zauważył we wdrażaniu innowacji takich jak np. produkcja w systemach jakości, metody obiektywnej klasyfikacji EUROP z wykorzystaniem technologii analizy obrazu czy  szeroko rozumiana standaryzacja elementów wołowych, w tym w szczególności zgodnie z tłumaczoną właśnie na język polski normą UNECE. Wydłużanie okresu trwałości mięsa wołowego poprzez doskonalenie procedur kontroli jakości daje szansę podniesienia cen na polską wołowinę w eksporcie. To tylko niektóre tematy i wnioski, jakie zostały poruszone podczas Forum.

Dyskusję prowadził gospodarz i główny organizator – prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki, który uważa, że „nie ma powodu, żeby polska wołowina nie miała być najlepsza w Europie. Nasz eksport jest na poziomie Kanady, która zajmuje siódmą pozycję w światowych rankingach. Jednak ciągle mamy problem niskiej ceny uzyskiwanej za wołowinę, która jest znacznie poniżej europejskiej średniej. To z pewnością jedno z naszych wyznań na kolejne lata.”

Czytaj również:  Magazyny rosną na Górnym Śląsku, w Polsce Centralnej i Wschodniej

I Forum Sektora Wołowiny to okazja do wypracowania wspólnego, mocnego głosu branży, która potrzebuje integracji i silnej reprezentacji. Podczas sesji panelowych dyskutowano o możliwościach wsparcia sektora wołowiny ze strony państwa, omawiano główne problemy i możliwości ich rozwiązania, przekonywano o potrzebie wzmocnienia współpracy nauki z przemysłem, dokonywaniu zmian w łańcuchu dostaw i w systemie standaryzacji elementów wołowych. Zaś panel podsumowujący odbywał się pod hasłem „Sektor wołowy polską inteligentną specjalizacją”.

Ważnym elementem Forum była prelekcja eksperta do spraw jakości – Roda Polkinghorne’a. Australijczyk podzielił się swoimi doświadczeniami i zaprezentował MSA (Meat Standard Australia) – najdynamiczniej rozwijający się system klasyfikacji jakości mięsa wołowego na świecie. Przedstawił również sprawozdanie z audytu, jaki został przeprowadzony w polskich zakładach w ramach projektu naukowego ProOptiBeef prowadzonego przez Zrzeszenie w ramach konsorcjum z SGGW w Warszawie i UWM w Olsztynie.

Drugi dzień Forum to cześć warsztatowa, na której hodowcy, przetwórcy oraz dystrybutorzy prowadzili w grupach dyskusje na temat najważniejszych zagadnień związanych z modelem biznesowym dla sektora wołowiny.

I Forum Sektora Wołowiny za nami. Spotkanie potwierdziło, że branża mięsna potrzebuje integracji i wypracowania wspólnego stanowiska, ponad podziałami.