IGS zajmie się rozwojem technologii dla sektora obronności i zmieni nazwę

gpw giełda

Notowana na NewConnect firma IGS, z branży e-sportu i gamingu, zmienia profil działalności, nazwę oraz skład rady nadzorczej. Spółka dodatkowo przeprowadzi split akcji w relacji 1:5 – wynika z projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W ubiegłym tygodniu w firmie doszło również do zmiany prezesa.

Akcjonariusze Intelligent Gaming Solutions SA zadecydują 23 czerwca br. o dużych zmianach w spółce. Plan nowego zarządu zakłada skupienie się na branży obronności. Firma prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w zakresie pozyskania zespołu, które będzie rozwijał i komercjalizował rozwiązanie technologiczne stosowane w wojsku i innych służbach mundurowych.

– Obecnie jesteśmy w fazie kompletowania zespołu, który również uzupełni Zarząd o kompetencje  w zakresie branży militarnej. Nasz pomysł polega na zaoferowaniu zaawansowanego rozwiązania technologicznego, które może być bardzo pomocne w podnoszeniu kompetencji wojska, służb mundurowych oraz organizacji ochronnych. W najbliższych tygodniach przedstawimy założenia tego rozwiązania jak i również zespół menedżerski z dużym doświadczeniem w sferze obronności – wyjaśnia Piotr Międlar, nowy prezes IGS.

Spółka prowadzi rozmowy o pozyskaniu już funkcjonującego systemu, który jest na etapie wczesnej komercjalizacji.  – Doświadczenie naszego zespołu pozwoli na rozwinięcie potencjału tej technologii oraz szerszą monetyzacje rozwiązania. Uruchomienie sprzedaży byłoby kwestią tego roku. Myślimy również o innych obszarach wsparcia sektora militarnego. Szczegóły będziemy ujawniać po przedstawieniu systemu oraz docelowego zespołu – podkreśla Piotr Międlar.