Ile zarabiają specjaliści i menedżerowie w Polsce?

FSM w zarządzaniu pracą mobilnych pracowników

Średnie wynagrodzenie miesięczne oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku wyniosło 9658 PLN brutto – wskazuje Raport Płacowy Antal 2015. Oznacza to niewielki spadek w stosunku do 2013 roku.

Komu pracodawcy oferowali najwyższe wynagrodzenie?

Najwyższe wynagrodzenie pracodawcy oferowali Wyższej Kadrze Zarządzającej – w 2014 roku wyniosło ono 17 503 PLN brutto. Na drugim miejscu znaleźli się specjaliści z obszaru Prawa ze średnią 12 460 PLN brutto, a tuż za – ze Sprzedaży i Marketingu – w tej dyscyplinie specjaliści i menedżerowie zarabiali średnio 10 380 PLN brutto.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto PLN oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto PLN oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku

„Najnowszy Raport Płacowy Antal przedstawia stabilność sektorów, w których pracodawcy oferują najwyższe wynagrodzenia. Co więcej, w sektorach tych wynagrodzenia wzrastają, co dobrze wróży na przyszłość. Po raz kolejny na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć przedstawiciele Wyższej Kadry Zarządzającej – z najnowszego raportu wynika, iż oferowane średnie wynagrodzenie brutto wynosi 17 503 PLN. Również sektory Prawo oraz Sprzedaż i Marketing niezmiennie zajmują pozycje liderów – w sektorach tych, mimo wystarczającej liczby odpowiednich kandydatów na rynku pracy, pracownicy mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia” -komentuje Artur Skiba, prezes zarządu Antal International
i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Nieznaczne spadki

Mimo iż średnie wynagrodzenie oferowane w 2014 roku okazało się nieco niższe niż w roku poprzednim, tendencje są bardzo pozytywne, gdyż na spadek wynagrodzenia wpływ miały głównie dwa sektory – Logistyka oraz Bankowość i Ubezpieczenia. Branże te, mimo że odnotowały obniżenie oferowanych wynagrodzeń – o 1620 PLN brutto w Logistyce
i o 280 PLN w Bankowości – są w dobrej kondycji.

„Niewielki spadek wynagrodzenia w Bankowości wynika przede wszystkim ze zmniejszonej w stosunku do lat poprzednich, rotacji wśród pracowników. Co więcej, sektor ten jest obecnie rynkiem pracodawcy, na którym dostępna jest duża liczba kandydatów. Pracodawcy nie „przepłacają” więc zatrudnianych osób, ale za to oferują ciekawe wyzwania oraz dodatkowe możliwości rozwoju. Warto też pamiętać, że wynagrodzenia oferowane w poprzednich latach przewyższały stawki rynkowe”- komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

W Logistyce, podobnie jak w sektorze Bankowość i Ubezpieczenia, główną przyczyną spadku oferowanego wynagrodzenia w 2014 roku w stosunku do roku wcześniejszego, była zdecydowanie większa rotacja wśród specjalistów.

„W 2014 roku menedżerowie w Logistyce zmieniali pracę znacznie rzadziej niż specjaliści. Konsekwencją tego średni wskaźnik wynagrodzeń proponowanych w tej branży wydaje się niższy niż w 2013 roku. Mimo rynku kandydata pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom coraz większe wymagania. Co więcej, nie są już skłonni do oferowania znacznie większych wynagrodzeń niż te przewidziane w budżecie”- twierdzi Artur Migoń, Dyrektor, Antal Engineering & Operations.

Znaczące wzrosty

Pozytywnie w przyszłość mogą spoglądać osoby pracujące w branżach IT, Prawo, HR i SSC/BPO – sektory te odnotowały znaczne wzrosty wynagrodzeń w stosunku do roku 2013. W sektorze Prawa średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2014 roku wyniosło 12 460 PLN, czyli niemalże o 2000 PLN więcej niż w poprzednim roku.

„Wynagrodzenia oferowane prawnikom są zdecydowanie wyższe niż w 2013 roku, z dwóch powodów: ze względu na znaczną liczbę rotacji na stanowiskach menedżerskich oraz prężne rozwijanie nowych specjalizacji wśród kancelarii, które chcą powiększać swoje zespoły o nowe linie biznesowe”- komentuje Agnieszka Pastuła, menedżer Antal Legal.
Dużym wzrostem wynagrodzeń cieszą się też sektory SSC/BPO i HR – wynagrodzenia brutto wyniosły odpowiednio 7320 PLN oraz 8110 PLN. W porównaniu z poprzednim Raportem Płacowym Antal, wynagrodzenia są wyższe o ponad 2000 PLN w branży SSC/BPO i przeszło 1000 PLN w HR.

„W mojej ocenie wzrost średniego wynagrodzenia w obszarze stanowisk HR związany jest z poprawą koniunktury na rynku polskim i tym, co organizacje mogą zaoferować swoim kandydatom. Nie bez znaczenia jest też fakt, że świadomość tego, jak ważni w organizacji są ludzie wzrasta, a pracownicy HR, dbający o ten aspekt personalny są coraz bardziej doceniani, co przekłada się na ich wynagrodzenia”-twierdzi Marta Tobiasz, Team Leader Antal HR & Admin.

Wynagrodzenia w sektorze SSC/BPO znacznie wzrosły, w porównaniu z poprzednim Raportem Płacowym Antal. Jednym z czynników, jest wciąż zbyt mało kandydatów posługujących się niestandardowymi językami obcymi.

„Cechą charakterystyczną sektora SSC/BPO w Polsce jest coraz wyższy stopień zaawansowania obsługiwanych procesów, podążający w kierunku projektów opartych na wiedzy. Aby więc przyciągnąć specjalistów i menedżerów do konkretnej firmy konieczny jest wzrost wynagrodzeń w tym sektorze. Bez wątpienia coraz większe zapotrzebowanie na nietypowe języki takie jak fiński, szwedzki, norweski, duński czy hebrajski również ma wpływ na rosnące wynagrodzenia w sektorze SSC/BPO” – mówi Anna Kulawiak, Team Leader, Antal SSC/BPO.

Sektor IT od wielu lat jest niekwestionowanym rynkiem kandydata, co potwierdzają stałe wzrosty wynagrodzeń w tej branży. W 2014 roku średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom wyniosło 10 220 PLN brutto, co oznacza wzrost o 801 PLN w stosunku do roku poprzedniego.

„Zauważamy mocno rozwijający się rynek outsourcingu IT, na którym coraz więcej programistów wybiera pracę przy konkretnych projektach, określonych czasowo. Wynagrodzenia kontraktorów najczęściej są wyższe niż pracowników na etatach, co wpływa na stały wzrost wynagrodzeń w tym sektorze. Z przeprowadzanych przez konsultantów Antal rekrutacji wynika, że outsourcing IT cieszy się rosnącą popularnością, a kandydaci coraz chętniej podejmują taką formę współpracy”-mówi Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

Jednak zdecydowanym liderem wśród wszystkich dyscyplin jest Wyższa Kadra Zarządzająca – tutaj oferowane wynagrodzenie wyniosło 17 503 PLN brutto, czyli o przeszło 1600 PLN więcej niż wskazał Raport Płacowy Antal 2014.

Stabilnie do przodu

Pozostałe sektory również odnotowały wzrosty wynagrodzeń w 2014 roku, jednak nie są to tak wielkie różnice jak na przykład w przypadku sektora SSC/BPO czy HR.

W sektorach Farmacja, Finanse i Księgowość oraz Inżynieria średnie oferowane wynagrodzenia brutto w 2014 roku były bardzo zbliżone do tych z roku poprzedniego – miesięcznie wyniosły odpowiednio 10 167 PLN, 8890 PLN oraz 8035 PLN.

„Symboliczny wzrost wynagrodzeń w sektorze Finansów i Księgowości wraz z pogłębiającym się zjawiskiem rynku kandydata pokazuje pewnego rodzaju tendencję – w najbliższym czasie będziemy obserwować coraz większą walkę o kandydata, a co za tym idzie, coraz bardziej widoczne wzrosty wynagrodzeń”- komentuje Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy.

Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich to badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie od października do grudnia 2014 roku, na próbie 3947 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z 850 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2014 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami średnimi, brutto miesięcznie.

/ Antal International