Inflacja i stopy procentowe w Polsce – komentarz po RPP

Stopy procentowe jeszcze długo pozostaną bez zmian. Prezes Glapiński pozytywnie ocenia plany rządu.

0

Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania w kwietniu podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 1,5%. Zgodnie z retoryką prezesa NBP stopy procentowe, które pozostają stabilne od marca 2015 r., powinny pozostać na niezmienionym poziomie również w kolejnych kwartałach.

Inflacja i stopy procentowe w Polsce (2009-2019)

Inflacja i stopy procentowe w Polsce
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 03/04/19

Podczas konferencji po spotkaniu, odpowiadając na pytania dziennikarzy, członkowie Rady skupili się na kwestii stymulacji fiskalnej rządu, odnosząc się do niej raczej pozytywnie. Przewodniczący Rady stwierdził, że jest dokonywana ona w bezpieczny sposób i we właściwym momencie. Dodał: „nie widzę żadnych zagrożeń, tylko same dobre strony”. Jednocześnie prezes Glapiński łagodził obawy dotyczące potencjalnego wzrostu inflacji z tym związanej.

W kontekście planów rządu, prof. Żyżyński towarzyszący prezesowi Glapińskiemu na konferencji stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby, żeby bardziej ekspansywną politykę fiskalną rekompensowała restrykcyjna polityka pieniężna. Fragmenty wypowiedzi prezesa Glapińskiego i prof. Żyżyńskiego nieco kontrował dr Zubelewicz, który jest jednym z największych „jastrzębi” w Radzie. Nawet jego retoryka zdaje się jednak nie sugerować, żeby w najbliższym czasie w RPP miała rozpocząć się dyskusja w kwestii potencjalnego zacieśnienia polityki pieniężnej.

Podsumowując, zdaniem RPP sytuacja w kraju oraz jej perspektywy są dobre, a inflacja powinna pozostawać umiarkowana, nawet pomimo planów ekspansji fiskalnej rządu. Kredytobiorcy cały czas raczej nie mają powodów do obaw. Obecnie wygląda na to, że stopy procentowe pozostaną niezmienione prawdopodobnie przez całość 2019 r., a może i dłużej.

Autor: Roman Ziruk, Ebury Polska

Czytaj również:  Deutsche Bank tnie koszty i próbuje wyjść na prostą. Prognoza inflacji w Polsce