Inflacja w strefie euro przestała spadać

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

Inflacja w strefie euro przestała spadać. Wstępne dane pokazują, że roczna stopa inflacji w strefie euro utrzymała się na poziomie 5,3% r/r, podczas gdy ekonomiści oczekiwali, że inflacja nadal będzie spadać i wyniesie 5,1%. W relacji m/m ogół cen wzrósł o 0,6%. Wskaźnik bazowy zrównał się z szerokim CPI i wyniósł 5,3% r/r.

Sierpniowe dane rozczarowały przede wszystkim w największych gospodarkach strefy euro. We Francji inflacja HICP wzrosła do 5,7% r/r wobec 5,1% miesiąc wcześniej. W Niemczech wskaźnik wyniósł 6,4% r/r, podczas gdy konsensus wynosił 6,3%. Wskaźniki nie spadają już tak dynamicznie jak w poprzednich miesiącach.

Prezes Lagarde podczas sympozjum w Jackson Hole wskazała, że walka z inflacją nie została jeszcze wygrana. Dzisiejsze dane wpisują się w tę narrację. Oznacza to, że stopy procentowe w Unii Europejskiej będą musiały pozostać na wysokim poziomie tak długo jak to konieczne, aby spowolnić wciąż wysoką inflację. Dane z pewnością wpłyną na dalsze decyzje EBC, być może na najbliższym posiedzeniu decydenci nie zadecydują jeszcze o przerwie w cyklu podwyżek.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski