Innowacyjność pomaga firmom osiągać lepsze wyniki finansowe

0

Aż 96 proc. menedżerów z firm, będących liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, uważa innowacyjność za kwestię priorytetową dla rozwoju swoich organizacji. Jak wskazuje raport przygotowany przez firmę doradczą Deloitte „Supply chain leadership. Distinctive approaches to innovation, collaboration, and talent alignment” innowacje to nie zawsze wynalazki i nowe produkty. Często są nimi modele biznesowe czy unikalne rozwiązania w zakresie obsługi klienta, mające szczególne znaczenie dla firm, których działalność oparta jest na współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami. Firmy, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, zyskują przewagę konkurencyjną i osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe.

Firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród 421 osób, zajmujących kierownicze stanowiska, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową i produkcyjną, w ponad dziesięciu krajach świata. Wszystkie badane firmy cechowała współpraca z siecią dostawców i podwykonawców. Dodatkowo, wśród ankietowanych, 82 proc. firm korzystało z zewnętrznych usług w zakresie dostaw i logistyki, 78 proc. w zakresie produkcji, a 77 proc. outsourcowało usługę magazynowania. Zgodnie z metodologią badania, za liderów w zarządzaniu łańcuchem, autorzy uznali te firmy, które osiągnęły wyniki powyżej średniej pod względem dwóch wskaźników: rotacji zapasów i udziału dostaw, które były dostarczane w całości i na czas. Tylko 12 proc. z badanych firm zakwalifikowało się do grupy liderów.

Czym wyróżniali się liderzy? Przede wszystkim podejściem do innowacyjności. Aż 96 proc. badanych przedstawicieli firm, będących liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, uznaje, że innowacje mają ogromne znaczenie dla rozwoju ich firmy. Dla porównania w grupie przedsiębiorstw, które gorzej radzą sobie z tym zagadnieniem, jedynie 65 proc. wybrało taką odpowiedź. „Innowacje to nie tylko nowe produkty i wynalazki. To także nowatorskie i kreatywne podejście do prowadzenia biznesu czy obsługi klienta. Innowacją może być również produkt, usługa czy model biznesowy niestosowany wcześniej na danym rynku czy w danej branży. Kwestie te mają niebagatelne znaczenie w przypadku firm współpracujących z wieloma dostawcami, a tym samym ponoszących ogromne ryzyko biznesowe. Innowacje mające na celu doskonalenie procesów, sieci dostawców, usług czy kanałów dystrybucji to istotne źródło przewag konkurencyjnych jak również podstawa lepszych i trwalszych efektów finansowych” – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Czytaj również:  Deloitte: Do 2021 roku wydatki firm na rozwój i wdrożenie systemów sztucznej inteligencji wyniosą w skali globalnej 200 mld dolarów

O tym, że innowacyjność pozytywnie wpływa na wyniki finansowe, świadczy fakt, że aż 79 proc. firm z grupy liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw może pochwalić się wzrostem przychodów zdecydowanie przekraczającym średni poziom w swojej branży. Z kolei jedynie 8 proc. firm, gorzej radzących sobie z tym zagadnieniem, publikuje dane finansowe na podobnie wysokim poziomie. Co więcej, aż 69 proc. liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw, osiąga marże EBIT na poziomie zdecydowanie wyższym od średniej w sektorze, w którym działają.