InPost publikuje wstępne wyniki za 2020 r. i ogłasza plan akwizycji Mondial Relay

Rafał Brzoska
Rafał Brzoska, prezes InPost

InPost planuje akwizycję Mondial Relay, wiodącej francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 milionów euro (ok. 2,6 mld zł). Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku. W okresie 12 miesięcy 2020 Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA.

Wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe Integer.pl[1] za 2020 rok:

 • wzrost przychodów o 104% r/r do 2,532 mld zł
 • wzrost EBITDA o 184% r/r do 994 mln zł – marża EBITDA na poziomie 39,3%
 • wzrost wolumenu przesyłek w 2021 roku wyższy od oczekiwań

„Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na EURONEXT Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki. Zamknęliśmy znakomity dla InPost rok 2020, w którym dostarczyliśmy 310 milionów przesyłek i zwiększyliśmy sieć Paczkomatów® o prawie 50%. Ten niesamowity wzrost operacyjny przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. W 2020 roku podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 roku, a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przed nami perspektywa długoterminowego wzrostu – jesteśmy pionierem rozwiązań ostatniej mili dla e-commerce” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

„Rozległa sieć Mondial Relay, obejmująca ponad 15.800 punktów odbioru i nadania, doskonale pasuje do naszej innowacyjnej sieci Paczkomatów®. Widzimy w tym połączeniu okazję do odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw na ostatniej mili. Dzięki tej transakcji InPost może stać się wiodącym, ogólnoeuropejskim operatorem rozwiązań dostaw dla e-commerce, znacznie przyspieszając dostęp do wygody korzystania z Paczkomatów® dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i środowiska” – dodaje Michael Rouse, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w InPost.

Firma Mondial Relay – założona w 1997 roku, jest wiodącym dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.

Zakładane strategiczne efekty akwizycji

 • Znaczące przyspieszenie międzynarodowej ekspansji InPost
  • umocnienie pozycji wiodącego dostawcy przesyłek dla e-commerce w Europie
  • zwiększenie wolumenów obsługiwanych przesyłek – w 2020 roku łącznie 440 mln sztuk
  • zwiększenie zasięgu geograficznego i sieci obsługi do 28.000 punktów
  • wejście na jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych rynków e-commerce, trzeci co do wielkości w Europie, wraz z pozyskaniem w pełni zintegrowanej platformy dostaw dla e-commerce
  • przy wartości szacowanej na ~56 mld euro, francuski rynek e-commerce jest około 5 razy większy niż polski, osiąga również jeden z najwyższych w Europie wskaźników penetracji usługami doręczeń poza adresem odbiorcy, szacowany na około 40%
 • Dostęp do rozbudowanej sieci logistycznej Mondial Relay, ogólnoeuropejskich relacji handlowych i korzyści wynikających z rozpoznawalności wśród klientów
  • możliwość odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw detalicznych na ostatniej mili
  • wykorzystanie potencjału wzrostu e-commerce w wyniku pandemii COVID-19
  • szansa na zwiększenie wydajności, szybkości i wygody dotychczasowych usług firmy Mondial Relay, przede wszystkim dzięki wdrożeniu technologicznie zaawansowanej sieci Paczkomatów® oraz wykorzystaniu innowacji i doświadczenia InPost
 • Wzmocnienie „efektu koła zamachowego” i więcej ekologicznych rozwiązań dla dostaw z e-commerce
  • połączenie wiodącej pozycji rynkowej Mondial Relay i oferty InPost z w pełni skalowalną, opartą na technologii i wydajną siecią Paczkomatów® stworzy atrakcyjną, nową ofertę dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i miast na rynkach docelowych
  • dostawy do Paczkomatów® oznaczają znaczące korzyści dla środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie i korki, a także wspierają e-sprzedawców w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju
  • w porównaniu z tradycyjnymi dostawami pod adres odbiorcy, Paczkomaty® redukują emisję CO2 o około 2/3 na obszarach miejskich i o około 90% na obszarach wiejskich
  • uzupełniające się i zróżnicowane portfolio obu firm zapewni ogólnoeuropejskie możliwości sprzedaży krzyżowej

Zakładane finansowe efekty akwizycji

 • Zmiana międzynarodowej skali, oferty i możliwości rynkowych InPost
  • w 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro. Po sfinalizowaniu akwizycji udział międzynarodowych przychodów i EBITDA InPost wzrósłby do odpowiednio około 44% i 18%
  • wzrost EBITDA Mondial Relay o około 100-150 mln euro w perspektywie średniookresowej w stosunku do roku 2020
  • przyspieszenie rozwoju Mondial Relay i zwiększenie jego wartości przez:
   • lepsze wykorzystanie sieci – wprowadzenie Paczkomatów® w punktach obsługi, które zbliżają się do poziomu nasycenia oraz integracja partnerów handlowych pomiędzy wieloma rynkami w Europie
   • poszerzenie sieci – wykorzystanie BIG DATA do wdrażania Paczkomatów® w nowych lokalizacjach, zwiększenie wygody konsumentów
   • usprawnienia operacyjne – wzrost utylizacji i automatyzacji centrów logistycznych oraz wdrożenie rozwiązań sprawdzonych przez InPost w Polsce
  • skokowy wzrost wyników finansowych InPost, zwiększenie przepływów pieniężnych i szybkie zmniejszanie poziomu zadłużenia. Na bazie pro-forma współczynnik zadłużenia netto do EBITDA osiągnie około 3,5x bezpośrednio po transakcji
  • priorytetem będzie zmniejszenie zadłużenia do poziomu dźwigni netto wynoszącej około 2,0 – 2,5x EBITDA w ciągu 24 miesięcy po transakcji w efekcie zwiększenia poziomu EBITDA oraz wypracowywaniu dodatnich przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w celu wspierania rozwoju na obecnych i nowych kluczowych rynkach – przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji
 • Perspektywy rozwoju w segmencie międzynarodowym InPost
  • Wzrost liczby Paczkomatów do 2.000-3.000 w krótkim okresie i do 18.000-21.000 w perspektywie średnioterminowej, podczas gdy liczba punktów obsługi pozostanie stabilna
  • wolumen przesyłek na rynku międzynarodowym wzrośnie do 455-555 milionów w perspektywie średnioterminowej, dzięki wdrożeniu Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii, Francji i innych regionach
  • przychody międzynarodowe osiągną w perspektywie średnioterminowej 4,8–5,9 md zł, podczas gdy marża EBITDA wzrośnie z kilkunastu do ponad dwudziestu procent, dzięki usprawnieniom operacyjnym i zwiększonej dźwigni operacyjnej
  • przyspieszenie wzrostu w segmencie międzynarodowym będzie generowane dzięki nakładom inwestycyjnym (CAPEX) w wysokości 10-15% przychodów międzynarodowych w perspektywie średniookresowej

Perspektywy spółki dotyczące segmentu krajowego pozostają niezmienione, zgodnie z prospektem emisyjnym z 20 stycznia 2021 r.

Podsumowanie perspektyw
pro forma dla segmentu
międzynarodowego
w perspektywie krótkookresowej w perspektywie średniookresowej
Liczba Paczkomatów #) 2,000-3,000 18,000-21,000
Liczba punktów obsługi (#) Utrzymanie stabilnej sieci punktów obsługi
Wolumen paczek (mln) 180-195 455-555
Przychody (mld zł) 2,26-2,38 4,80-5,90
Marża EBITDA (%) Kilkanaście Dwadzieścia kilka
CAPEX (mln zł) 250-320 10-15% przychodów

 

Wstępne nieaudytowane dane finansowe za rok 2020[2]

 • Przychody ogółem i EBITDA wzrosły o 104% i 184% r/r do odpowiednio 2,532 mld zł i 994 mln zł (marża EBITDA 39,3%). Marża EBITDA wzrosła o 11 pp. głównie dzięki dźwigni operacyjnej zwiększeniu efektywności.
 • W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 114% r/r do 308 mln paczek, czemu sprzyjał wzrost liczby wdrożonych Paczkomatów o 50% r/r – do 10.776.
 • Wolumeny przesyłek na rynku międzynarodowym wzrosły o 340% r/r – do 2,2 mln paczek, przy 27% .wzroście liczby wdrożonych Paczkomatów – do 1.478.
 • Nakłady inwestycyjne za rok 2020 wyniosły 537 mln zł, czyli 21% przychodów – co stanowi wzrost o 68% r/r.
 • Przepływy pieniężne w wysokości 380 mln zł, konwersja gotówkowa EBITDA (przed opodatkowaniem i bez rat leasingowych): 38%.

 

Rok finansowy 2019 Rok finansowy 2020 Wzrost rok do roku
Liczba Paczkomatów (#) 8352 12254 +47%
w tym: Polska 7186 10776 +50%
w tym: międzynarodowe 1166 1478 +27%
Wolumen paczek w Polsce (mln) 144 308 + 114%
w tym: Paczkomaty 103 247 +140%
w tym: dostawy do domu 40 61 +53%
Wolumeny przesyłek na rynku międzynarodowym (mln)[3] 0,5 2,2 +340%
Podsumowanie wyników finansowych
mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2019 Rok finansowy 2020 Wzrost rok do roku
Przychody 1243 2532 + 104%
w tym: Polska 1236 2514 +103%
w tym: międzynarodowe 7 18 +153%
EBITDA 350 994 + 184%
w tym: Polska 376 1038
w tym: międzynarodowe (26) (44)
Marża EBITDA 28% 39%
Capex (320) (537) +68%
% revenue 26% 21%
Przepływy gotówkowe (FCF) 35 380 +988%
Konwersja[4] 10% 38%
Dźwignia finansowa netto[5] 2.2x 2.4x

Wyniki finansowe Grupy InPost za rok 2020 zostaną opublikowane 30 marca 2021 roku.

[1]Przedstawione wyniki dotyczą Integer.pl, spółki w 100% zależnej od InPost SA, która obejmuje wszystkie podmioty operacyjne grupy InPost w Polsce i innych obszarach geograficznych.

[2]  Przedstawione wyniki są wynikami Integer.pl, spółki w 100% zależnej od InPost SA, która obejmuje wszystkie jednostki operacyjne grupy InPost w Polsce i innych obszarach geograficznych, a zadłużenie netto jest prezentowane pro-forma w związku z reorganizacją opisaną w prospekcie Spółki z dnia 20 stycznia 2021

[3] Obejmuje Wielką Brytanię i Włochy. Liczba Paczkomatów we Włoszech pozostała niezmienna we wszystkich rozpatrywanych okresach, na poziomie 344

[4]  (operacyjny EBITDA – zmiana kapitału obrotowego netto – CAPEX) / operacyjny EBITDA.

[5] Dług netto / operacyjny EBITDA.