Inpro za 4 mln zł zbuduje kładkę dla Hotelu Mikołajki

umowa

Spółka Inpro zawarła z Hotelem Mikołajki umowę o wykonanie obudowanej kładki łączącej Wyspę Ptasią w Mikołajkach z półwyspem. Koszt inwestycji to ok 4 mln. zł netto.

Umowa dotyczy wykonania prac w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z wykonaniem obudowanej kładki (łącznika) łączącej budynek hotelowy na Wyspie Ptasiej z budynkiem konferencyjno-restauracyjnym na półwyspie w Zespole Hotelowo-Apartametowym Hotel Mikołajki  łącznie z robotami wykończeniowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

Wstępne wynagrodzenie ryczałtowe, określone na podstawie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej, ustalono się na kwotę: 4 mln zł netto. Ostateczne wynagrodzenie zostanie określone przez strony po obustronnym uzgodnieniu dokumentacji projektowej;

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 1 października, a ich zakończenie na 31 maja 2016.