Intakus: wniosek do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

0

Intakus za pośrednictwem HFT Brokers Dom Maklerski złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Prospekt  został sporządzony w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B, powstałych w wyniku scalenia akcji serii A, B, F, G, H, I, K i L.

Czytaj również:  Novaturas potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie