Interbud-Lublin spłacił przed terminem 4,9 mln zł

0

Interbud-Lublin spłacił przed terminem 4,9 mln zł z kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości.

W związku z tym, 24 września zawarty został aneks do umowy o udzielenie spółce do października 2020 roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 32,5 mln zł. Na jego mocy dokonano zmiany harmonogramu spłaty kredytu, a w związku ze zmianą harmonogramu, obniżeniu uległa miesięczna rata płatności z tytułu spłaty kredytu.