International Finance Corporation z Grupy Banku Światowego potencjalnym akcjonariuszem Elemental Holding

Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding
Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding

Elemental Holding – jeden z globalnych liderów w recyklingu metali szlachetnych – otrzymał propozycję inwestycyjną od International Finance Corporation (IFC) z Grupy Banku Światowego. W ramach transakcji IFC może przejąć pakiet zamiennych, uprzywilejowanych akcji spółki o wartości do 75 mln USD.

Potencjalna transakcja jest elementem szerszej, niepublicznej emisji akcji Elemental Holding. Jej celem jest sfinansowanie kolejnego etapu rozwoju spółki – zarówno organicznego, jak i opartego o akwizycje działających na całym świecie podmiotów zajmujących się recyklingiem i zieloną produkcją metali szlachetnych. Elemental Holding współpracuje także z innymi instytucjami i prywatnymi inwestorami w celu zabezpieczenia finansowania planowanych działań rozwojowych i inwestycyjnych. W realizacji transakcji spółce doradza Morgan Stanley & Co. International plc.

Zaangażowanie IFC w akcjonariat Elemental Holding oznacza, że jako działająca w skali globalnej Grupa spełniamy najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju. Dzięki pozyskanemu w wyniku transakcji finansowaniu chcemy wzmocnić naszą pozycję na globalnym rynku zielonej produkcji metali strategicznych. Zapotrzebowanie na te metale stale rośnie wraz z postępującą świadomością w zakresie ESG, informatyzacją przemysłu, elektryfikacją motoryzacji oraz dalszemu zwrotowi ku odnawialnym źródłom energii i technologiom wodorowym. Wspólnie z IFC, jesteśmy przekonani, że radykalne zwiększenie poziomu recyklingu metali jest kluczowe, by sprostać rosnącym wyzwaniom społecznym i klimatycznym – podkreśla Paweł Jarski, prezes Elemental Holding.

Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów samochodowych, obwodów drukowanych i metali nieżelaznych. Grupa jest obecna w 15 krajach świata – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Elemental Holding jest także jednym z 18 europejskich podmiotów notyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach europejskiej polityki przemysłowej, mającej na celu stworzenie w UE łańcucha wartości zrównoważonej mobilności. W oparciu o pozyskane w ten sposób finansowanie Grupa realizuje budowę pierwszego w UE zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Instalacja zostanie uruchomiona w 2023 roku w Zawierciu.

IFC z Grupy Grupy Banku Światowego jest największą w skali świata instytucją rozwoju działającą w sektorze prywatnym na rynkach wschodzących. W roku podatkowym IFC zainwestowała w rozwój prywatnych firm i instytucji finansowych rekordową kwotę 31,5 mld USD. Aktualnie IFC jest obecna w ponad 100 krajach świata.