Inwestycje zagraniczne na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych spadły o 19%

0

Proces ożywienia gospodarczego w strefie euro nadal trwa. Pomimo spowolnienia w połowie roku PKB utrzymał na przestrzeni całego roku 2016 stałe tempo wzrostu na średnim poziomie 1,7%. Przewiduje się, iż w roku 2017 PKB doświadczy wzrostu na poziomie blisko 1,5%, co stanowić będzie niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2016 wynikający z niepewnej sytuacji politycznej na szczeblach krajowych i pewnych mniej korzystnych kluczowych uwarunkowań gospodarczych (m.in. surowce, inflacja, ceny ropy oraz stopy procentowe).

Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 W roku 2016, po rekordowym roku 2015, europejski rynek inwestycyjny odnotował 10% spowolnienie z wynikiem 230 md euro, gdzie spadł również udział inwestycji transgranicznych. Etienne Prongue, Dyrektor, International Investment Group, BNP Paribas Real Estate, wyjaśnia: „Jedną z mocnych stron europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych była zawsze ilość przepływającego pomiędzy rynkami oraz napływającego do Europy kapitału. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w roku 2015 udział inwestycji transgranicznych w całkowitym wolumenie transakcji zawartych w roku 2016 spadł do poziomu 48%, jednakże wynik 110 mld euro jest nadal trzecim najwyższym wynikiem osiągniętym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat”.

PO REKORDOWYM ROKU 2015 WOLUMEN INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W ROKU 2016 SPADŁ O 19%Wśród inwestorów zagranicznych najsilniej representowani byli inwestorzy europejscy (41%), gdzie wolumen zawartych przez nich transakcji osiągnął poziom 45,8 mld euro przy w miarę równomiernym rozłożeniu na inwestorów wywodzących się ze strefy euro (51%) oraz tych spoza niej (49%).

Wolumen transakcji zawartych przez inwestorów amerykańskich spadł aż o 37% i w roku 2016 osiągnął poziom niecałych 26 mld euro. Ich udział w całkowitym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych zawartych na rynku europejskim wyniósł jedynie 24% (w porównaniu z 31% rok temu). Wysokie ceny i niepewna sytuacja ogólna  skierowały uwagę inwestorów na kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których wyniki utrzymały się na wysokim poziomie, natomiast na 3 najważniejszych rynkach europejskich spadły one o połowę.

Czytaj również:  Dynamika brytyjskiego PKB rozczarowała. Kurs funta traci

Pomimo 12% spadku wolumenu inwestycji przeprowadzonych na europejskim rynku nieruchomości udział inwestorów azjatyckich w całkowitym wolumenie transgranicznych transakcji inwestycyjnych wzrósł do poziomu 11%. Są oni obecnie najważniejszymi inwestorami na rynku brytyjskim, gdzie na drugim miejscu uplasowali się inwestorzy amerykańscy.