Iwona Szmitkowska nową Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

Iwona Szmitkowska
Iwona Szmitkowska

W dniu 16 grudnia 2016 r. Jarosław Adamkiewicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Podczas styczniowego spotkania zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu SAZ została wybrana Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.

Iwona Szmitkowska
Iwona Szmitkowska

Ze względów osobistych i zawodowych, a co za tym idzie brakiem wystarczającego czasu na poświęcenie się obowiązkom, zwłaszcza w tak kluczowym dla naszej branży okresie, z przykrością rezygnuję ze stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Od początku powstania SAZ wspieram stowarzyszenie całą duszą i sercem, a od 7 lat miałem zaszczyt i przyjemność pełnić funkcję prezesa. Pozostaję w nadziei, że moja decyzja oznacza jedynie koniec pewnej epoki w życiu organizacji – powiedział Jarosław Adamkiewicz. Jestem przekonany, iż Iwona Szmitkowska, która przejmie moje obowiązki, będzie godnie i sprawnie reprezentować interesy stowarzyszenia. Mam nadzieję, że będzie również pamiętać o jednej z ważniejszych misji SAZu jakim jest wspieranie małych agencji. Życzę jej sukcesów i determinacji w realizacji nowych wyzwań, najważniejsze w biznesie są bowiem ciągłe poszukiwania, które inspirują i pchają do nowych działań.

Prezes Iwona Szmitowska w dniu 26 stycznia 2017 r. została jednogłośnie powołana na stanowisko podczas pierwszego w tym roku spotkania zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Przed nami ważny rok zarówno dla rynku pracy, jak i dla całego sektora agencji zatrudnienia. W najbliższych miesiącach będziemy świadkami wejścia w życie nowego projektu o pracy tymczasowej i promocji zatrudnienia, a także prac nad nowym kodeksem pracy. Chciałabym, aby SAZ aktywnie uczestniczył w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań zarówno dla pracowników jak i pracodawców. W pierwszej kolejności chcemy skupić na integrowaniu środowiska agencji zatrudnienia oraz budowaniu dialogu z organizacjami pracodawców i instytucjami publicznymi. Równie ważnym celem będzie kontynuacji działań na rzecz zmiany postrzegania agencji pracy tymczasowej i edukacja uczestników rynku pracy – podkreśla Iwona Szmitkowska, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR.

Iwona Szmitkowska jest absolwentką  Francusko-Polskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwersytecie w Poznaniu i Rennes. W 2015 roku ukończyła program IESE Business School  w Barcelonie. W 2016 roku została uznana przez Staffing Industry Analysts za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w światowym sektorze HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych specjalizacjach biznesowych. Karierę zawodową rozpoczynała w branży promocyjnej i medialnej. Od 2003 roku związała się z Work Service i sektorem usług personalnych. Na przestrzeni lat przebyła drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy, przez pełnienie funkcji Dyrektora Regionu i Prokurenta, po objęcie w 2013 roku stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Obecnie W Grupie Work Service odpowiada za prowadzenie Pionu Kadr i Płac, sprawuje nadzór nad polityką HR, a także pełni funkcję Prezesa Fundacji Work Service. Jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Centrum Pracy, a od 2016 roku pełni również funkcję Przewodniczącej Platformy HR, działającej w ramach organizacji Pracodawcy RP.