Jak będzie działać fundacja rodzinna?

Zakończyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące tzw. zielonej księgi poświęconej fundacji rodzinnej. Taka fundacja ma zostać wprowadzona do polskiego systemu prawnego, aby ułatwić dziedziczenie firm.

– Większość przedsiębiorców opowiedziała się za utworzeniem odrębnej ustawy, żeby nie wywoływać kontrowersji poprzez nowelizację obowiązującej ustawy o fundacjach, w oparciu o którą działają głównie fundacje dobroczynne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Katarzyna Karpiuk, radca prawny, ekspertka ds. sukcesji w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Tutaj właśnie pojawił się sprzeciw ze strony organizacji dobroczynnych, które obawiają się, że doszłoby do pomieszania pewnych pojęć ze stratą dla organizacji charytatywnych.

Przedsiębiorcy zgadzają się, aby w organach fundacji rodzinnej zasiadały także osoby prawne, co w naszym systemie byłoby czymś nowym. Takie rozwiązanie jest stosowane w jurysdykcjach zagranicznych. Pozwala uniknąć sytuacji, gdy powstaje wakat w organach zarządzających.

Kwestią, która podzieliła biorących udział w konsultacjach była możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną. Większość uważa, że w celu ochrony majątku należałoby to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej odciąć i ograniczyć na poziomie fundacji i przenosząc ją o poziom niżej, czyli na spółkę operacyjną.

Pojawiło się też wiele postulatów dotyczących prawa spadkowego.

– Największe kontrowersji wzbudziła kwestia zachowkowa. Większość ocenia, że beneficjent fundacji nie powinien otrzymywać dodatkowych benefitów z tytułu zachowku, który istnieje w polskim systemie spadkowym – wyjaśnia ekspertka, której kancelaria brała bezpośredni udział w pracach nad projektem dotyczącym fundacji rodzinnych.

Podczas konsultacji rozbieżne były oceny takiego rozwiązania prawnego, jak możliwość rozwiązania fundacji rodzinnej przez sąd. Uznano, że powinno to być narzędzie ostateczne, stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Prace nad fundacją rodzinną będą kontynuowane już z nowym rządem premiera M.Morawieckiego.

10 zagadnień poruszonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Zielonej Księdze:

  1. Czy zachodzi potrzeba, aby wprowadzać do polskiego prawa instytucję fundacji rodzinnej?
  2. Czy fundacja rodzinna powinna być uregulowana w odrębnej ustawie, w ustawie o fundacjach, czy też w Kodeksie spółek handlowych?
  3. Czy prawo powinno przewidywać zamknięty katalog dopuszczalnych celów fundacji rodzinnej?
  4. Czy fundacja rodzinna powinna mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej?
  5. Czy przepisy prawa powinny przewidywać jakiś minimalny, wymagany poziom funduszu założycielskiego?
  6. Czy osoba prawna powinna mieć możliwość zasiadania w organach fundacji rodzinnej?
  7. Czy beneficjent fundacji rodzinnej powinien mieć możliwość zasiadania w organie zarządzającym tej fundacji?
  8. Jak prawo powinno uregulować kwestię uprawnienia beneficjenta fundacji rodzinnej do zachowku?
  9. Jak fundacja rodzinna powinna być opodatkowana?
  10. Czy sąd powinien mieć prawo rozwiązać fundację, w sytuacji gdy jest ona zarządzana w sposób sprzeczny z prawem, w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub z interesami jej beneficjentów?