Jak interpretować wskazania oscylatorów Forex?

oscylator forex

Czym jest oscylator?

Korzystając z rynków walutowych Forex oraz profesjonalnych platform sprzedażowych, kluczowe znaczenie ma odpowiednie prognozowanie. Ułatwiają je funkcje nazywanie oscylatorami. Czym w praktyce jest oscylator i jak należy odczytywać jego wskazania?

Oscylator to narzędzie analizujące dane historyczne przy wykorzystaniu funkcji statystycznych. Jego wskazania są widoczne pod wykresem i pozwalają na prognozowanie optymalnej strategii sprzedażowej, która przeniesie zyski. Z zasady oscylator jest zawsze funkcją, która porusza się w górę lub słów, a co za tym idzie nigdy nie przekroczy górnych ani dolnych ograniczeń.

Wykorzystanie oscylatorów w czasie handlu na platformie Forex powinno poprzedzać wcześniejsze wypróbowanie ich wskazań. Nie należy podejmować ryzyka na rachunku rzeczywistym, opierając się jedynie na wskazaniach oscylatora, którego dobrze nie rozumiemy lub nie jesteśmy pewni jego skuteczności. W dużym uproszczeniu, zasady działania oscylatorów określają dwa twierdzenia:

  1. Sprzedaj, jeśli znajduję się wysoko
  2. Kup, jeżeli znajduję się nisko

Jak interpretować wskazania oscylatorów?

Ruch oscylatorów jest definiowany przez zachowanie ceny. Jeżeli zrobiła ona jednostajny mocny ruch do góry, wskaźnik poszybuje do strefy wykupienia instrumentu, a więc znajdzie się u góry. Prawidłową interpretacją będzie stwierdzenie, że na dany instrument spadł popyt i jednocześnie wzrosła jego cena. Może to być sygnałem na zbliżające się odwrócenie trendu – krótko- lub długoterminowe.

Z drugiej strony cena może wykonać jednostajny mocny rucho do dołu. W takiej sytuacji oscylatory znajdą się nisko, w strefie wykupienia instrumentu. Jak zinterpretować wskazanie? Opisywana sytuacja może być sygnałem, że trend spadkowy traci na dynamiczności oraz sile i możemy oczekiwać jego odwrócenia, również krót- lub długoterminowego.

Najpopularniejsze oscylatory

Na rynku Forex funkcjonują setki, a nawet tysiące wskaźników oraz oscylatorów. Niektóre są proste, inne złożone i skomplikowane. Dwoma uznawanymi przez ekspertów za najpopularniejsze się RSI oraz stochastic. 

Łączenie odczytów

Dla zachowania zrównoważonej strategii i unikania pochopnych decyzji sprzedażowych, warto łączyć ze sobą odczyty płynące z różnych oscylatorów. Niektóre (jak czysty stochastic) dają inwestorom więcej sygnałów, które są mniej skuteczne. Z kolei oscylator stochastyczny RSI informuje rzadziej, ale przy tym jego sygnał może dawać lepsze rezultaty. Interpretacja uwzględniająca wahania obu wartości pozwala na efektywne i wymierne w skutkach inwestowanie.