Jak obniżyć rachunki za energię w firmie

0

Nigdy nie podpisujmy umowy bez dokładnego jej przestudiowania. Jeśli to sprzedawca zapukał do drzwi naszej firmy z nową ofertą, należy dokładnie wypytać go o jej warunki. Przedstawiciel powinien udzielić rzetelnych odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości. Możemy poprosić go również o przeprowadzenie symulacji, które pokażą, jak zmiana wpłynie na zużycie energii elektrycznej i wysokość rachunków.

Podpisanie nowej umowy to ważna decyzja, która ma przynieść profity przedsiębiorstwu. Analiza przedstawionej propozycji nie powinna zatem pozostawiać wątpliwości. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady innych przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. – Nasz zadowolony znajomy jest najlepszym dowodem na to, że warto skorzystać ze świadczeń danej firmy  – mówi ekspert Energii dla Firm, Krzysztof Wieczorek.  – Zauważyliśmy, że wiele umów to wynik wzajemnych poleceń, dlatego stworzyliśmy niestandardowy program dla firm, które rekomendują nas do współpracy swoim znajomym. To Program Polecający. Powstał, ponieważ cenimy i chcemy nagradzać osoby, które nas wspierają.

Umowa przez Internet

Poza rozważeniem zdania znajomych, warto zapoznać się z ofertami na stronie internetowej rozważanej przez nas firmy. Standardem już jest możliwość zmiany sprzedawcy online bez konieczności spotykania się z doradcą. Wygląda to podobnie, jak przy zdalnym podpisywaniu umowy na telefon komórkowy.

Na stronie internetowej sprzedawcy energii znajdziemy formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego – w ciągu 48 godzin skontaktuje się z nami doradca – wyjaśnia ekspert Energii dla Firm. – Bez wychodzenia z domu lub z firmy możemy ustalić warunki nowej umowy, którą następnie otrzymamy pocztą kurierską. Po podpisaniu, resztę formalności, także tych związanych z wypowiedzeniem umowy u starego sprzedawcy, załatwia za nas nowy sprzedawca .

Najważniejsze formalności

Gdy podpiszemy umowę z nowym sprzedawcą, powinna ona zostać szczegółowo zweryfikowana przez pracowników pod względem danych formalnych: NIP, REGON, PESEL itd. oraz danych teleadresowych i – co bardzo ważne – wielkości zadeklarowanego wolumenu zużycia energii elektrycznej. Proces weryfikacji umowy zakończony zostanie rozmową telefoniczną, podczas której klient potwierdza poprawność danych
i fakt zawarcia umowy. Po zakończonym procesie zmiany sprzedawcy, niezależnie od tego, czy dokonałeś jej przez Internet, czy na spotkaniu z doradcą, powinieneś otrzymać obustronnie podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej oraz prognozowaną fakturę.

Czytaj również:  Huawei: macierze all-flash zdominują rynek pamięci masowych

Jednocześnie po skutecznym wypowiedzeniu umowy u aktualnego sprzedawcy oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o zmianę sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, należy zawrzeć nową umowę
z dystrybutorem. Jeśli po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zmianę sprzedawcy, to właśnie on podpisze w naszym imieniu nową umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony. Jeśli zmiana następuje po raz kolejny, nowa umowa na dystrybucję energii elektrycznej nie będzie już zawierana.

Faktury

Po zmianie sprzedawcy, każdy przedsiębiorca w związku ze zużyciem będzie otrzymywał następujące

dokumenty finansowe:

1. Fakturę rozliczeniową wystawianą po przekazaniu danych pomiarowych przez OSD. Ta faktura uwzględnia rzeczywiście zużytą ilość energii elektrycznej oraz rozlicza wcześniej wystawioną za dany okres fakturę prognozową, korygując ją do kwoty należnej za faktycznie zużytą ilość energii.

2. Fakturę prognozową,  wystawianą raz na miesiąc. Odzwierciedla ona zadeklarowane podczas zawierania umowy przez Klienta, zużycie energii elektrycznej.

By kwoty widniejące na fakturach były realnie niższe od tych jakie otrzymywaliśmy dotąd, szukajmy mądrych ofert. Zwracajmy uwagę na to, czy sprzedawca oferuje coś więcej niż tylko „tańszy prąd”. Nawet 1/4 większych przedsiębiorstw ponosi opłaty karne dla Dystrybutorów z tytułu przekroczenia współczynnika mocy tg (fi). Dlatego dopytujmy czy doradca ma w ofercie pomiar energii biernej, czy nowy sprzedawca dokona montażu baterii kondensatorów, pozwalającej na wyzerowanie opłat za moc bierną. W grę wchodzą nawet wielotysięczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną – podsumowuje Krzysztof Wieczorek.