Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?

Konferencja B+R 2020

Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i motywację do działania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas IV edycji konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbędzie się 14 października 2020 roku po raz pierwszy online.

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Patronami konferencji są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz liczni partnerzy. Wezmą w niej udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele resortów, samorządu i biznesu. Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców z minionych lat dzięki środkom z Programu Ramowego Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych POIR i RPO. Zaprezentowane zostaną także ostatnie konkursy, w tym Green Deal w Horyzoncie 2020. Ponadto, uchylimy rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory oraz które priorytety będą wspierane.

Podczas wydarzenia poznamy ofertę projektu Innovation Coach oferującym przedsiębiorcom bezpłatną współpracę z ekspertem branżowym, który wskaże firmie ścieżki rozwoju innowacji, jak również możliwe źródła dofinansowania ze środków publicznych. Sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów, poświęconych m.in. partnerstwom w Horyzoncie 2020, Green Deal Call, przyszłym naborom w ramach EIC Accelerator w programie Horyzont Europa oraz serii kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania i realizowania projektów. Firmy, które odniosły sukces zaprezentują swoje projekty i opowiedzą, jak zaczynały. Wydarzenie będzie przestrzenią networkingową, umożliwiającą poznanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz budowanie kontaktów.