II Konferencja Specjalistów Logistyki

konferencja szkolenie

Niestety sytuacja w Polsce jest poważna i Rząd wprowadza obostrzenia, które zmuszają organizatorów do przełożenia terminu II Konferencji Specjalistów Logistyki. Poniżej komunikat w tej sprawie.

Szanowni Państwo,

jak Państwo wiecie, w ciągu ostatniego tygodnia doszło do drastycznego wzrostu zakażeń wirusem COVID-19 i pogorszenia ogólnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Rząd zapowiedział objęcie całego kraju obostrzeniami, właściwymi dotychczas dla tzw. żółtych stref, co wiąże się w szczególności z wprowadzeniem ograniczeń przy organizacji konferencji, a praktycznie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji na oczekiwaną przez uczestników i partnerów skalę. Nie można również pominąć prognoz dla Warszawy (tj. miejscowości w której konferencja ma się odbyć) na najbliższy okres. Wskazują one, że bardzo prawdopodobne jest, że w dniu, na który Konferencja była planowana (27 października 2020), teren całej stolicy znajdował będzie się w tzw. „czerwonej strefie”. Sytuacja taka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykluczałaby organizację Wydarzenia.

Prowadzone w ostatnich dniach rozmowy wskazywały, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej znaczna część uczestników, partnerów, prelegentów i partnerów odwołałoby swój udział w wydarzeniu, z związku z czym wielu z nich zwróciło się do nas o zmianę jej terminu na późniejszy okres, sugerując wiosnę 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze, organizator „Drugiej Konferencji Specjalistów Logistyki” podjął decyzję o przesunięciu Wydarzenia na inny termin. Była to decyzja trudna, jednak konieczna. Wierzymy dodatkowo, że dzięki przesunięciu daty Konferencji możliwe będzie nadanie jej odpowiedniej rangi. Dokładny termin wskażemy po przeanalizowaniu prognoz dotyczących sytuacji epidemiologicznej oraz kalendarza branżowych imprez.

Informujemy jednocześnie, że w związku z przesunięciem terminu, okres działań marketingowych związanych z promocją Państwa, jako naszego Partnera, zostanie wydłużony do dnia nowej daty Wydarzenia.