Jak sprawnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności BDO

Bazy Danych Odpadowych

Od 1 stycznia działa Baza Danych Odpadowych (BDO), której celem jest utransparentnienie i usprawnienie obiegu informacji i dokumentów związanych z obiegiem odpadów na każdym etapie ich powstawania, transportu i zagospodarowywania. Po analizie danych z pierwszych tygodni funkcjonowania systemu warto przypomnieć kilka podstawowych informacji na temat efektywnego korzystania z Bazy.

Od nowego roku, wpisu do BDO dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego (Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej), z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Użytkownicy bazy są podzieleni na dwie grupy: na użytkowników głównych (około 115 tys.) oraz na użytkowników podrzędnych (ok 40 tys.). Każdy z nich ma inny poziom uprawnień. Użytkownicy główni logują się przez login.gov.pl, a użytkownicy podrzędni przez login (którym jest adres e-mail).

Uwaga! Jeśli podmiot po raz pierwszy loguje się w systemie BDO powinien wykorzystać dane do powiązania podmiotu z użytkownikiem przez hasło tymczasowe nadane mu przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał już pierwszego logowania w Rejestrze-BDO, to powinien podać aktualne hasło do Rejestru-BDO.

Twórcy systemu BDO, ze względu na wykorzystanie technologii JavaScript oraz CSS rekomendują korzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox oraz wyczyszczenie historii przeglądarki.

Po zalogowaniu się do Bazy Danych Odpadowych użytkownicy będą mieli dostęp do systemu, który będzie umożliwiaj gospodarowanie odpadami firmy. W module ewidencji warto zaznaczyć, że cyfrową Kartę Przekazania Odpadu i Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych można zaplanować na 30 dni wcześniej. Po zatwierdzeniu jest ona widoczna w systemie i zawiera informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie transportu oraz o miejscu, do którego należy dostarczyć odpady. Podmiot transportujący podczas przewożenia odpadów powinien posiadać, na przykład w telefonie, wygenerowane potwierdzenie KPO lub KPOK do okazania w trakcie kontroli.