Jak wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce

1
Niepełnosprawni w firmie

Jak wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce – nie w statystykach, lecz z punktu widzenia środowiska biznesu? Odpowiedzi na to pytanie poszukują autorzy badania ankietowego pt.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z perspektywy przedsiębiorców”. Fundacja Podaruj Samodzielność oraz agencja zatrudnienia niepełnosprawnych Polski HR – A – Trybut zapraszają do udziału w anonimowym badaniu.

Ogólnopolskie badanie ankietowe pt. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z perspektywy przedsiębiorców” skierowane jest do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej. –„Celem badania jest stworzenie raportu stanowiącego zbiór opinii i doświadczeń polskich przedsiębiorców w kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych i optymalizacji kosztów PFRON. Do udziału w badaniu zachęcamy właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych korporacji. Z Państwa pomocą chcemy stworzyć przekrojową diagnozę rynku pracy pod kątem jego nastawienia do osób niepełnosprawnych” – wyjaśniają autorzy badania.

Osoby niepełnosprawne, pozostające długotrwale bez pracy, są szczególnie narażone na wykluczenia, co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie podstawowych ról społecznych. Prowadzi to do poczucia niespełnienia i znacznego obniżenia ich jakości życia. Potrzebne są więc wszelkie inicjatywy, aby skłonić pracodawców do działania i spojrzenia na te osoby w sposób obiektywny, jako na swoich przyszłych pełnosprawnych pracowników.

26 października 2015 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przepisy wejdą w życie 1 lipca 2016 r.  Po wprowadzeniu zmian w ustawie ulgi we wpłatach do PFRON zmniejszą się z 80% do 50%, co spowoduje, że znacznie większego znaczenia dla przedsiębiorstw nabierze zatrudnianie w swych szeregach osób z niepełnosprawnością. –„Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wypełnienie ankiety nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut. Ma ona charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym. Zebrane odpowiedzi przedstawimy w formie raportu, który udostępnimy wszystkim zainteresowanym” ­– przekonują autorzy badania.

Czytaj również:  Pracodawca kontra koronawirus