Jakie strategie cenowe wyróżniamy w e-commerce?

strategie cenowe w e-commerce

Cena jest jednym z narzędzi pozycjonowania marki i budowania jej tożsamości. Strategia cenowa wpływa też na formę dystrybucji i dostępności danych produktów. W e-commerce można wyróżnić cztery najczęściej występujące strategie cenowe, które omówimy w niniejszym artykule.

Pozycja cenowa a strategia cenowa

Zanim przejdziemy do omawiania najczęściej przyjmowanych strategii cenowych, konieczne jest przedstawienie kwestii pozycji cenowych, które bezpośrednio będą przekładać się na strategie cenowe. Przyjęcie konkretnej pozycji cenowej przez dane przedsiębiorstwo jest konieczne, ponieważ informuje ona o cenie produktów, jego jakości oraz sposobach dystrybucji i promocji. Wyróżnia się następujące pozycje cenowe: luksusową, premium, średnią, niską, ultraniską.

Pozycje cenowe są bardzo ważne również z perspektywy sklepów internetowych – nie sposób uświadczyć w nich dóbr luksusowych, które zwykle dostępne są w bardzo ograniczonej liczbie stacjonarnych punktów sprzedaży. Domeną sklepów internetowych są przede wszystkim produkty marek z pozycji cenowych średniej, niskiej i ultraniskiej. To właśnie tutaj toczy się rywalizacja e-commerce’ów o pozyskanie jak największej liczby klientów, a pomocne okazują się narzędzia do monitoringu cen.

Strategie cenowe w e-commerce

Omówione poniżej strategie cenowe są tymi, z którymi najczęściej można spotkać się w sprzedaży internetowej.

Strategia penetracji rynku

Mamy tu do czynienia ze strategią, która polega na podnoszeniu wolumenu sprzedaży poprzez oferowanie atrakcyjnych cen. Jej celem jest zdobycie możliwie jak największego udziału w rynku właśnie dzięki niskiemu progowi cenowemu przy wprowadzaniu produktów na rynek. Strategia penetracji rynku na dalszym etapie zakłada podniesienie cen po tym, jak klienci docenią jakość i przekonają się, że produkt jest wart większych pieniędzy.

Skimming marketing, czyli spijanie śmietanki

O spijaniu śmietanki mówimy w sytuacji, w której w momencie wejścia na rynek cena produktu jest wysoka, a wraz ze starzeniem się produktu lub pojawianiem się jego nowocześniejszych wersji ulega ona stopniowemu obniżaniu. Branżami, w których skimming marketing jest powszechnie stosowaną strategią, są elektronika i nowe technologii. Innowacyjne produkty po pojawieniu się na rynku są zwykle drogie i dostępne dla zamożniejszej części klientów. Jej zaletą jest szybki zwrot nakładów na produkcję, jednak osiągnięcie oczekiwanego wolumenu sprzedaży wymaga intensywnych działań marketingowych, które mają przekonać konsumentów, że warto wyłożyć pieniądze na nowe produkty.

Wraz z obniżaniem się ceny produkt staje się dostępny dla szerszej grupy klientów, choć przestaje być wówczas produktem premium.

Strategia niskich cen

Celem tej strategii jest osiągnięcia wysokiego wolumenu sprzedaży wskutek ustanowienia niskich marż. Najczęściej stosuje się ją na rynku dóbr szybkozbywalnych i wysoko konkurencyjnych.

Strategia cen wysokich i prestiżowych

Stosuje się w przypadku marek, których produkty mają przynosić właścicielowi prestiż i luksus. Wysoka cena jest tu gwarancją jakości i wyjątkowości produktu, a także stanowi wysoki prób wejścia dla konsumentów.

Wykorzystaj narzędzia do zarządzania strategią cenową w e-commerce

Ceny obowiązujące  w sklepach internetowych są bardzo ważne dla producentów. Wojny cenowe lub nakładanie zbyt wysokich marż mogłoby zakłócić wypracowywaną pozycję marki na danym segmencie rynku. Narzędzia Dealavo do monitoringu cen w e-commerce dla producentów pomagają namierzać działania niezgodne ze strategią cenową danej marki i na podstawie zebranych danych dobierać wiarygodnych partnerów handlowych.