João Brás Jorge prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium
Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

20 maja br. Walne Zgromadzenie Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC) zatwierdziło nominację Prezesa Zarządu Banku Millennium Pana João Brás Jorge na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.

João Brás Jorge od dwudziestu sześciu lat jest związany z sektorem finansowym w Portugalii i w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy, w późniejszym okresie zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego, a także zasiadał w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez pięć lat kierował Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz koordynował aktywność Sieci Detalicznej Millennium bcp w Portugalii.

Jest członkiem Zarządu Banku Millennium S.A. w Polsce od 2006 roku. W latach 2006-2008 zarządzał pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 roku obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. W 2010 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu, a w 2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Millennium S.A.

João Brás Jorge jest absolwentem wydziału zarządzania Universidade Catolica Portuguesa oraz AESE Business School w Lizbonie.

Jednocześnie, powołany został nowy zarząd PPCC, składający się z przedstawicieli wybranych firm członkowskich Izby, m.in. Jeronimo Martins Polska, Eurocash, Mota-Engil Central Europe, EDP-R, Martifer Renewables, CJR Wind, Haitong, Parfois, Colep Polska, Domański Zakrzewski Palinka, LPR i Browary Łódzkie.