Zmiany w Zarządzie Waryński S.A.

0
Jarosław Jankowski

Rada Nadzorcza Waryński S.A. Grupa Holdingowa zadecydowała o zmianach w Zarządzie spółki. Jego nowy skład tworzą Mirosław Łoziński – Prezes Zarządu, Przemysław Bednarczyk – Wiceprezes Zarządu oraz Jarosław Jankowski, pełniący funkcję Członka Zarządu.

Mirosław Łoziński funkcję Prezesa Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa pełni od kwietnia 2016 r. Wcześniej przez ponad 12 lat związany był z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., gdzie kierował zespołem pracowniczym, między innymi jako Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie. Mirosław Łoziński posiada rozległe doświadczenie menedżerskie. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej z sukcesem uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych, a także zajmował się realizacją licznych projektów inwestycyjnych. Nowy Prezes Grupy Waryński jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Gospodarstwa Krajowego w Kutnie oraz Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Grupy Waryński jest dla mnie dużą nobilitacją. Spółka w ostatnich latach przeszła intensywny proces reorganizacji i jest dziś dynamicznie rozwijającą się firmą deweloperską. Powodzenie projektów, które realizujemy na warszawskiej Woli jest tego najlepszym przykładem. Jednak rynek nieruchomości zmienia się w szybkim tempie i nie pozwala spoczywać na laurach. Aby odnosić sukces, należy stale rozwijać ofertę i dostosowywać ją do oczekiwań klientów. Jestem przekonany, że wspólnie z całym Zespołem Grupy Waryński będziemy kontynuować strategię konsekwentnego rozwoju i w niedalekiej przyszłości, przystąpimy do realizacji kolejnych inwestycji deweloperskich – powiedział Mirosław Łoziński.

Mirosław Łoziński zastąpił na stanowisku Prezesa Zarządu Jarosława Jankowskiego, który zarządzał Grupą Waryński od 2008 r., a obecnie pełni funkcję Członka Zarządu. W tym czasie spółka kojarzona przez lata głównie z produkcją maszyn budowlanych oraz części i podzespołów hydraulicznych – stawiła czoła współczesnym realiom biznesowym, przeprowadzając z sukcesem proces głębokiej restrukturyzacji całej Grupy Kapitałowej. Spółka została przekształcona w nowoczesną firmę deweloperską, która prowadzi działalność zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i biurowym.

Czytaj również:  Branżę kosmetyczną czeka rewolucja opakowaniowa. Producenci będą odchodzić od plastiku

Wiceprezesem Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa został Przemysław Bednarczyk, który w dotychczasowej karierze zawodowej związany był m.in. z Grupą Inwestycyjną Synergia, w której zarządzał zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów deweloperskich oraz PKO Bankiem Polskim, gdzie uczestniczył w procesie optymalizacji portfela nieruchomości, będących w zasobach Banku. Przemysław Bednarczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu kontrolingu finansowego oraz zarządzania (m.in. Deloitte Audyt). Specjalizuje się w nadzorowaniu projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniu poszczególnymi procesami na wszystkich etapach ich realizacji. Przemysław Bednarczyk jest Absolwentem Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomowych studiów z wyceny nieruchomości dla kandydatów na Rzeczoznawców majątkowych na tej samej Uczelni.

Grupa Waryński realizuje obecnie dwa projekty mieszkaniowe na warszawskiej Woli współtworzone z partnerami – Stację Kazimierz z Polnordem i Miasto Wola z firmą Dantex, a także samodzielną inwestycję biurową EQlibrium. Dotychczas, Grupa Waryński uruchomiła 5 etapów projektów mieszkaniowych, zakładających budowę 670 mieszkań, z których zdecydowana większość znalazła już swoich nabywców.

Kluczowym obszarem działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest aktywność na rynku deweloperskim oraz intensywne budowanie pozycji marki na rynku nieruchomości. W skład Grupy Waryński wchodzą spółki powołane w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych i biurowych oraz kontynuująca tradycję marki w sektorze maszyn budowlanych, spółka Waryński Trade Sp. z o.o. Głównym akcjonariuszem Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.