JR HOLDING S.A. rozwija segment OZE

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., rozwija swój segment biznesowy OZE, a Spółka Columbus Energy S.A. osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Podmiot ten przybliża się również do połączenia z notowaną na rynku NewConnect Spółką COLUMBUS CAPITAL S.A.

 W październiku 2015 r. Columbus Energy S.A. zanotowała przychody brutto w wysokości 3.165 tys. zł, a zysk brutto sięgnął prawie 819 tys. zł. Od początku tego roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 7.323 tys. zł, a jej zysk brutto przekracza 1.154 tys. zł. Warto również dodać, że Columbus Energy S.A. prowadzi swoją działalność operacyjną, a więc montaże instalacji fotowoltaicznych, dopiero od lipca 2015 r.

„Columbus Energy S.A. w październiku skupiła się na realizacji kontraktów i osiąganiu jak najlepszych wyników finansowych jeszcze w sezonie montażowym. Zwiększone zostało także zaplecze montażowe o kolejne ekipy, które zostały przeszkolone, wdrożone w procesy firmy i które pod nadzorem Spółki wykonały swoje pierwsze montaże. Aktualnie Columbus Energy S.A. dysponuje zasobami ekip montażowych, które są w stanie zrealizować ponad 300 instalacji miesięcznie i cały czas rozwija swoje struktury montażowe. W październiku Spółka zacieśniła także współpracę jej obecnymi dostawcami komponentów i rozpoczęła organizację centralnej bazy magazynowej w Krakowie. Z kolei w listopadzie Columbus Energy S.A. będzie starała się wykonać tyle instalacji, na ile pozwoli pogoda. Natomiast w nadchodzących tygodniach rozpoczęta zostanie ponownie sprzedaż montażu instalacji fotowoltaicznych z dotacją z Programu PROSUMENT.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING S.A.

Columbus Energy S.A. przygotowuje się również do połączenia ze Spółką COLUMBUS CAPITAL S.A., która jest notowana na rynku NewConnect. Sąd Rejestrowy przyjął już do akt rejestrowych plan połączenia obu spółek oraz wyznaczył biegłego sądowego do jego zbadania w zakresie poprawności i rzetelności. Planowana fuzja będzie miała istotny wpływ na dalszy rozwój nowopowstałego podmiotu i pozwoli efektywniej realizować przyjęty plan rozwoju. Spółka będzie także dążyła do przeniesienia notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Przyjęcie przez Sąd planu połączenia spółek oraz wyznaczenie biegłego do jego zbadania to kolejny etap, który przybliża nas do finalnego połączenia. Columbus Energy S.A. oferuje rozwiązania zarówno w formule możliwości skorzystania z nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, czyli z Taryf Gwarantowanych lub z Programu PROSUMENT, a więc oferta spółki jest kompletna i każdy klient może wybrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do jego specyfiki konsumpcji energii w domu. Liczymy na to, że przyszły 2016 r. będzie rokiem Columbus Energy jako lidera sprzedaży i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Przełoży się to oczywiście na wyniki finansowe naszej Grupy Kapitałowej.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

JR HOLDING S.A. zanotowała w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.145 tys. zł. Narastająco, skonsolidowany zysk netto Emitenta wynosi już w tym roku ponad 2.154 tys. zł, a wartość przychodów sięga 3.388 tys. zł. JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada akcje stanowiące 49,5% udziałów w kapitale zakładowym Columbus Energy S.A. Emitent znajduje się także od dnia 01.10.2015 r. w segmencie NewConnect Lead, grupującym 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.