JWW Invest: Zysk spółki w III kwartale znacząco wzrośnie

0

JWW Inwest będzie miała po III kwartałach ok. 6 mln zł zysku brutto. W I półroczu zysk spółki nie przekroczył 3 mln zł.

W związku ze zrealizowaniem w III kwartale zleceń o dużej wartości, które istotnie przekraczają wartości wykazane w I półroczu, JWW Invest podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości prognozy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego zysku brutto za 3 kwartały.

Prognoza zakłada osiągnięcie w tym czasie skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 39 mln zł i skonsolidowanego zysku brutto  na poziomie 6 mln zł.

W I półroczu JWW Invest osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 21,7 mln zł, natomiast zysk brutto wyniósł 2,8 mln zł.

Czytaj również:  DB Energy SA - wyniki finansowe za rok obrotowy 2018-2019