Kanadyjski wywiad odnotowuje szpiegostwo na poziomie z czasów zimnej wojny

cyberbezpieczeństwo haker

Kanadyjska agencja wywiadowcza CSIS oceniła, że rok 2020 przyniósł najwyższy od zakończenia zimnej wojny poziom zagranicznego szpiegostwa ukierunkowanego na kanadyjskie cele. Jej dyrektor David Vigneault stwierdził, że należy to wiązać z płynnym i szybko ewoluującym środowiskiem bezpieczeństwa wywołanym przez COVID-19. Na działalność szpiegowską narażone były szczególnie kanadyjskie sektory biofarmaceutyczny i nauk przyrodniczych, które realizowały badania nad szczepionkami. Ponadto o wiele poważniejsze w ocenie dyrektora były takie zagrożenia jak brutalny ekstremizm, zagraniczna ingerencja czy złośliwa cyberprzestępczość. CSIS ujawnił, iż prowadził rozmowy ostrzegawcze przed szpiegostwem przynajmniej z 2000 kanadyjskimi interesariuszami.

Zagrożenie szpiegostwem związanym z pandemią zostało również wskazane w raporcie komisji parlamentarnej ds. bezpieczeństwa narodowego i wywiadu. David McGuinty, przewodniczący komisji, stwierdził, że pandemia zmusza niektóre państwa do wzmożenia działań szpiegowskich, ingerencji i ataków cybernetycznych przeciwko kanadyjskim celom, w tym firmom zaangażowanym w rozwój szczepionek.

Kanadyjski wywiad ocenił, iż jednym ze sposobów, w jaki zagraniczne służby gromadziły informacje polityczne, gospodarcze i wojskowe o Kanadzie, było wykorzystanie „nietradycyjnych zbieraczy”, takich jak naukowcy i podmioty prywatne. Ważną rolę odgrywał chiński Program Tysiąca Talentów, uruchomiony w 2008 r., który zachęcał chińskich naukowców za granicą do przenoszenia badań do macierzystego kraju. W konsekwencji duże zasoby kanadyjskiej wiedzy i własności intelektualnej płyną właśnie do Chin.

Autorzy: radca prawny Robert Nogacki, dr Marek Ciecierski
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Źródło: Agencja CBC z 12.04.2021 r.