Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zapowiada wypłatę dywidendy

0

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 550 tys. zł. Emitent zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję.

Zarząd Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy dla jej Akcjonariuszy z zysku wypracowanego w 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Akcjonariusze Emitenta otrzymaliby środki w łącznej wysokości ponad 197 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podtrzymałaby w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową, bowiem w ostatnich latach Spółka regularnie dzieliła się osiąganym zyskiem ze swoimi inwestorami. Ostateczną decyzję w zakresie wypłaty dywidendy podejmą Akcjonariusze podczas najbliższego ZWZA.

„Spółka zgodnie z przyjęta polityką dywidendową zamierza w tym roku podzielić się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Celem naszych działań jest pozyskiwanie Inwestorów długoterminowych, którzy współpracują ze Spółką ze względu na jej fundamenty ekonomiczne.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Miniony rok należał do bardzo udanych dla Spółki i udało jej się znacząco poprawić wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto Emitenta w 2016 r. przekroczył 550 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 5.632 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wyniósł 428 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 5.352 tys. zł. Wzrost zysku netto Spółki w ujęciu rdr. był wyższy od prognoz, które zakładały, że wyniesie on 10%. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju całej Grupy Kapitałowej ma ekspansja działalności w zakresie obsługi wierzytelności z sektora B2B oraz świadczenia usług szkoleniowych i usług prawnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dynamicznie rozwija również swoje nowe usługi, m.in. mikrofaktoring oraz jednostkowy wykup wierzytelności. Środki na dalszą progresję segmentu mikrofaktoringu pochodzą z zakończonej z sukcesem emisji obligacji serii, z której Emitent pozyskał ponad 800 tys. zł. Do chwili obecnej Spółka przyznała blisko 0,9 mln zł limitów faktoringowych 19 klientom, co świadczy o bardzo dobrych perspektywach dla tego produktu finansowego. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta pozostaje nadal osiągnięcie czołowej pozycji na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami B2B sektora MSP w Polsce.

Czytaj również:  Rynek faktoringu w I kwartale 2018 r. - wzrost o 25 proc.

„Spółka będzie systematycznie zwiększać w swojej ofercie i co za tym idzie także w strukturze przychodów, usługi finansowe, takie jak mikrofaktoring oraz wykup wierzytelności B2B. Działanie to pozwoli nam świadczyć komplementarne usługi zarządzania wierzytelnościami. Klient znajdzie u nas zarówno usługi windykacji, usługi prawne, jak i odpowiednie szkolenia, a także finansowanie swoich działań pod zastaw wierzytelności. W przyszłości planujemy uzupełnienia naszej oferty o usługi związane z doradztwem podatkowym oraz usługi świadczone przez biegłych rewidentów. Wszystko to ma na celu zapewnienie klientowi jak najlepszej i najpełniejszej obsługi, aby nie musiał szukać rozwiązań poza Grupą WEC.” – zakończył Prezes Brzeziński.