Kiedy warto skorzystać z doradztwa cyfrowego?

technologia biznes

O rewolucji przemysłowej 4.0 czy transformacji cyfrowej słyszała pewnie większość osób prowadzących własny biznes. Sama znajomość tych pojęć nie wystarczy jednak, by samodzielnie przeprowadzić firmę przez zmiany w tym obszarze. Z jakiego wsparcia warto korzystać, by wdrożenie produktów cyfrowych przyniosło oczekiwane efekty?

Jak mądrze korzystać z możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa w firmie to proces, który obejmuje znacznie więcej niż obszary związane z IT. Zmiany pojawiają się we wszystkich aspektach biznesu: administracji, HR, marketingu czy produkcji. Proces transformacji cyfrowej to wyzwanie, tym bardziej że menedżerowie firm mają do dyspozycji bardzo dużą ilość narzędzi i produktów cyfrowych: do obsługi księgowej, zarządzania relacjami z klientami, planowania pracy, tworzenia dokumentacji.

Jak wybrać właściwą drogę do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa? Firmy bardzo rzadko robią to na własną rękę. Jeśli chcesz mieć pewność, że proces zostanie przeprowadzony prawidłowo, rozważ skorzystanie z pomocy firmy doradczej.

Czego możesz oczekiwać, korzystając z doradztwa cyfrowego? Przykładem mogą być usługi świadczone przez GlobalLogic, lidera w branży inżynierii cyfrowej. Punktem wyjścia jest zawsze dokładne poznanie potrzeb firmy. Na tej podstawie proponuje się konkretne rozwiązania: innowacyjne produkty, strategię zarządzania, usługi projektowe. Doradcy nie ograniczają się do przedstawienia propozycji, ale towarzyszą klientowi na kolejnych etapach transformacji cyfrowej, aż do wdrożenia gotowych produktów.

Kompetencje osób świadczących usługi doradztwa cyfrowego

Doradztwo w zakresie cyfryzacji biznesu wymaga posiadania szczególnego zestawu cech i umiejętności. Eksperci z tego zakresu powinni oczywiście być doskonale zorientowani w tematyce innowacji, rozwiązań dla biznesu, nowoczesnego oprogramowania. Aby usługi doradcze rzeczywiście wpisały się w potrzeby klienta, potrzeba jednak czegoś więcej: umiejętności analitycznego myślenia, planowania strategicznego i szerokiego spojrzenia na działalność firmy.

Na jakich etapach rozwoju firmy może być przydatne doradztwo cyfrowe?

Czy z usług doradczych korzystają wyłącznie osoby nowe w świecie biznesu i nowych technologii? Takie wsparcie nie jest zarezerwowane tylko dla początkujących. Z doradztwa cyfrowego możesz skorzystać, gdy:

  • Zakładasz nową firmę lub tworzysz nową markę i pracujesz nad jej koncepcją
  • Oferowany przez Ciebie produkt lub usługa wymagają modyfikacji
  • Szukasz nowych źródeł przychodu dla swojej firmy
  • Chcesz usprawnić procesy w firmie: obsługę klientów, zarządzanie danymi, produkcję lub inne obszary.