Podczas gdy światowy biznes ewoluuje, kobiety wciąż pozostają w tyle, jeśli chodzi o zajmowanie stanowisk zarządczych w firmach. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Okazuje się, że możemy być stawiani za wzór.

Jak wynika z raportu Pew Research, obecnie tylko 26 kobiet zasiada w zarządach firm z listy Fortune 500. Statystyki pozostają praktycznie takie same dla prezesów firm z listy Fortune 1000. Nieco lepiej sytuacja wygląda w odniesieniu do roli dyrektora finansowego. Według Deloitte, w rankingu Fortune 500 znajdziemy 61 kobiet na takich stanowiskach. W przypadku Polski obserwowana jest zdecydowanie bardziej korzystna tendencja. Z ubiegłorocznych danych Eurostatu wynika, że odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich w naszym kraju wynosi 44%. To stawia Polskę na drugim miejscu w Unii Europejskiej.

Kobiety umacniają swoją pozycję w polskim biznesie, coraz częściej obejmując strategiczne role w swoich organizacjach. Jest to na pewno rezultat tego, że zyskujemy więcej biznesowej pewności i stajemy się bardziej świadome tego, jaką wartość dodaną możemy wnieść do firmy. A liczba takich benefitów z punktu widzenia firm jest bardzo wysoka. Polskie businesswomen są niezwykle kompetentne, mają ogromną wiedzę i niesamowity apetyt na to, aby ciągle ją poszerzać – tłumaczy Magdalena Wereda-Kolasińska, FCMA, CGMA, Dyrektor ds. Finansów w PZU Zdrowie.

Jednym z obszarów, w którym polskie managerki wiodą prym jest rola CFO, czyli dyrektora finansowego. Jak pokazuje badanie „Women in Business 2017”, 46% kobiet na stanowiskach kierowniczych obejmuje właśnie tę pozycję.

Patrząc na to, jak dynamicznie zmienia się profesja finansistów, można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej strategicznych ról w międzynarodowych organizacjach. Przede wszystkim coraz wyraźniej oczekuje się od ekspertów finansowych, aby byli bardziej managerami, doradcami i liderami zmiany niż tylko księgowymi. Coraz bardziej kluczowa staje się też znajomość nowoczesnych narzędzi technologicznych, służących przetwarzaniu i analizowaniu danych oraz ich wizualizacji. Dlatego dyrektor finansowy to jedna z najbardziej wszechstronnych ról w dzisiejszym biznesie – dodaje Magdalena Wereda-Kolasińska.

Czy jednak świat finansów może być jeszcze bardziej sfeminizowany? Jest na to szansa. W miarę postępującej automatyzacji i robotyzacji, na znaczeniu będą zyskiwać kompetencje miękkie, które bardzo często są domeną kobiet.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez World Economic Forum, jak na przestrzeni zaledwie 5 lat zmieni się profil najbardziej pożądanych kompetencji pracowników. W 2020 na znaczeniu zyska między innymi inteligencja emocjonalna oraz nasza elastyczność poznawcza. Właśnie w tym kierunku powinni rozwijać managerowie oraz eksperci, którzy mają ambicje, aby w przyszłości objąć stanowisko kierownicze. Tym bardziej, że przynajmniej na razie kompetencje miękkie znajdują się poza zasięgiem maszyn – podsumowuje Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Association of International Certified Professional Accountants.