Komentarz dzienny, 1 sierpnia 2013

0

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, w II kwartale b.r. PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 1,7% kw/kw w ujęciu zannualizowanym, bijąc na głowę dość pesymistyczne prognozy. Konsensus rynkowy wynosił ok. 1% kw/kw, a kierunek jego ewolucji w ostatnich miesiącach (z 2,1% na początku roku, poprzez 1,7% jeszcze w pierwszych dniach lipca) wskazywał w sposób jasny na rosnący pesymizm. Oczywiście, pozytywna niespodzianka wynika częściowo z niedoszacowania siły procesów dezinflacyjnych – delator PKB wyniósł 0,7% kw/kw (oczekiwano 1% kw/kw), a bazowy deflator wydatków konsumpcyjnych (cel inflacyjny Fed) – 0,8% kw/kw. 

Czytaj również:  Teraz (i najpewniej w 2019 r.) stopy bez zmian, ale RPP widzi ryzyka wzrostu cen