Komentarz dzienny, 2 sierpnia 2013

0

Wskaźnik PMI w polskim przemyśle wzrósł w lipcu z 49,3 do 51,1 – znacznie powyżej oczekiwań (50,1) i naszej prognozy (49,8). Tym samym, indeks po raz pierwszy od marca 2012 roku przekroczył granicę 50 pkt. Jest to również największy przyrost PMI od stycznia 2012 r. – w powiązaniu z danymi z maja i czerwca tworzy on satysfakcjonująco stromą ścieżkę poprawy koniunktury w Polsce. 

Czytaj również:  Liczba zachorowań na raka do 2035 roku wzrośnie prawie dwukrotnie. Nowe technologie przyspieszające diagnostykę pozwolą ograniczyć śmiertelność