Revolut: 45% wzrost przychodów i 71% wzrost depozytów

Nik Storoński, CEO w Revolut
Nik Storoński, CEO w Revolut
 • Przychody Revolut wzrosły w 2022 r. do 1,1 mld $ (923 mln £), o 45% względem 786 mln $ (638 mln £) w roku 2021.
 • Do Revolut dołączyło w zeszłym roku blisko 10 mln klientów, wartość depozytów klientów wzrosła o 71%, a liczba klientów korzystających z planów płatnych o 55%.   
 • Revolut zainwestował 265 mln $ (215 mln £) z wypracowanego zysku brutto w dalszy wzrost, podwoił zatrudnienie i zwiększył wydatki na nowe premiery produktowe oraz globalną ekspansję.
 • Revolut liczy, że w 2023 r. osiągnie przychody w wysokości 2 mld $ (1,7 mld £) i dwucyfrową marżę zysku netto.

Revolut upublicznił dziś swój Raport Roczny z wynikami finansowymi za rok kończący się z dniem 31 grudnia 2022.

2022 był kolejnym udanym rokiem Revolut. Udało nam się zwiększyć przewagę nad konkurentami. Wzmocniliśmy naszą pozycję finansową, powiększyliśmy bazę klientów, wprowadziliśmy wiele nowych produktów, weszliśmy na nowe rynki, wzmocniliśmy naszą infrastrukturę w zakresie ryzyka, zgodności i zarządzania” – powiedział Nik Storoński, CEO w Revolut.  

Patrząc w przyszłość, skupiamy się na dalszym wzroście na wszystkich naszych rynkach. Kontynuujemy proces ubiegania się o licencję bankową w Wielkiej Brytanii, a także udostępniamy aplikację Revolut w kolejnych krajach, docelowo na całym świecie. Przekroczyliśmy liczbę 35 milionów klientów, wykonują z nami ponad pół miliarda transakcji miesięcznie. Udostępniliśmy Revolut 10, najbardziej znaczącą zmianę wyglądu aplikacji w naszej historii. Cieszymy się z sukcesów, ale nie zwalniamy. Naszym celem jest 10-krotność tego wyniku. Zamierzamy osiągnąć i przekroczyć liczbę 350 milionów klientów na świecie” – deklaruje Nik Storoński.

“Mimo trudnego krajobrazu makroekonomicznego i geopolitycznego, rok 2022 był w Revolut udany. Dokonaliśmy znacznych inwestycji w obszarze produktów, technologii, ryzyka, zgodności i zarządzania, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznej dyscypliny kosztowej. Strategia opłaciła się. Klienci korzystali z produktów częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Liczba klientów, którzy korzystają z planów płatnych wzrosła o 55%, a depozyty o 71%” – powiedział Martin Gilbert, Przewodniczący Rady Dyrektorów w Revolut.

“Zespół jest zdeterminowany, by na tych solidnych fundamentach budować wartość i przynosić korzyści naszym interesariuszom. Mamy przed sobą szansę stać się głównym dostawcą usług finansowych dla klientów na całym świecie. Nasza ambicja, zdolność adaptacji i innowacyjność zapewnią nam sukces w osiągnięciu tego celu” – dodał Martin Gilbert.

Najważniejsze informacje za rok kończący się 31 grudnia 2022

Szybki wzrost dzięki dywersyfikacji przychodów (wykres 1)

Wykres 1 Struktura Przychodów

Revolut znów potwierdza siłę swojego modelu opartego na zdywersyfikowanych przychodach, rozwoju produktów w zakresie płatności, subskrypcji i wymiany walut, a także rosnących przychodach odsetkowych.

 • Przychody grupy wzrosły o 45%, z 786 mln $ (638 mln £) w 2021 r., do ponad 1,1 mld $ (923 mln £) w 2022 r., i to pomimo ogólnorynkowego spadku aktywności w zakresie inwestycji detalicznych na rynkach kryptowalut i akcji w 2022 r., których beneficjentem w 2021 r. był dział Wealth & Trading.
 • Przychody z Kart i interchange wzrosły o 105%, z 184 mln $ (149 mln £) w 2021 r. do 377 mln $ (306 mln £) w 2022 r.
 • Przychody z Subskrypcji wzrosły o 48%, z 132 mln $ (107 mln £) w 2021 r. do 195 mln $ (158 mln £) w 2022 r.
 • Dochód odsetkowy z aktywów wzrósł wielokrotnie, z 2,1 mln $ (1,7 mln £) w 2021 r. do 102 mln $ (83 mln £) w 2022 r., do czego przyczyniły się rosnące depozyty, podwyżki stóp procentowych i rozwój zdolności skarbowych.
 • W 2022 r. do Revolut przeszła rekordowa liczba klientów (blisko 10 mln nowych klientów). Wartość Depozytów wzrosła o 71% rok do roku. Wielu klientów zaczęło używać aplikacji nie tylko okresowo, ale na co dzień i korzystać z Revolut jako konta głównego.

Revolut stawia na inwestycje w swój przyszły rozwój (wykres 2)

Wykres 2 Inwestycje w rozwój
W otoczeniu rynkowym zdominowanym przez niepewność i wahanie Revolut przeznacza nadwyżkę zysków brutto po uwzględnieniu kosztów operacyjnych, 265 mln $ (215 mln £), głównie na dalsze inwestycje w:

 • Sprzedaż i marketing: firma zainwestowała ponad 148 mln $ (120 mln £) w marketing, by zachęcić klientów do polecania aplikacji znajomym, zwiększyć widoczność w kanałach cyfrowych, a także rozpocząć największą jak dotąd kampanię reklamową w Wielkiej Brytanii – „Your Way In”.
 • Nowe produkty i ekspansja globalna: Revolut przeznaczył ponad 80 mln $ (65 mln £) na tworzenie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, których obecnie oferuje ponad 50. Revolut wzmocnił także swoje zespoły i przywództwo na nowych rynkach, kładąc fundamenty pod wejście na rynek w Brazylii (maj 2023 r.) i w Nowej Zelandii (lipiec 2023 r.)
 • Doświadczenie klienta (CX): Revolut ponad dwukrotnie powiększył swój zespół obsługi klienta (support), co spowodowało, że 90% zapytań dotyczących obsługi klienta jest odbieranych w ciągu 2 minut.

Revolut w ramach inwestycji podwoił też zatrudnienie z ok. 3 tys. do ok. 6 tys. pracowników, stało się to w czasie, gdy wiele firm technologicznych dokonywało zwolnień grupowych i cięło koszty (2022 r.)

Zrównoważony szybki wzrost i rentowność (wykres 3)

Wykres 3 Kwartalne Zyski

Wyniki finansowe Revolut za 2022 r. pokazują determinację w budowaniu zrównoważonego biznesu, który godzi szybki wzrost z rentownością.

 • Przez cały rok Revolut dynamicznie się rozwijał, przychody z kwartału na kwartał rosły o ponad 20%, a poziom marży zysku brutto osiągnął 80% w czwartym kwartale.
 • Wzrost przychodów zapewnił Revolut pozycję umożliwiającą trwałe generowanie zysków, firma odnotowała skorygowaną EBITDA w wysokości 28 mln $ (23 mln £) za 2022 r. i zysk netto 7 mln $ (6 mln £).

Rok 2023 i dalsze perspektywy

Dynamika wzrostu Revolut utrzymała się w pierwszych 3 kwartałach 2023 r.

 • Revolut jest na drodze do osiągnięcia przychodów na poziomie 2 mld $ (1,7 mld £) w 2023 r. i zanotowania dwucyfrowej marży zysku netto do końca b.r.
 • Jak dotąd w 2023 r. Revolut wprowadził już w zakresie produktów m.in.: Konta wspólne, Tap To Pay, Atrakcje w podróży, Ubezpieczenia komunikacyjne (samochodu), handel akcjami europejskimi, fundusze ETF, usługę Trading Pro i inne.
 • Revolut ma obecnie ponad 35 mln klientów, ponad 8 000 pracowników i jest najczęściej pobieraną aplikacją w kategorii Finanse w 10 krajach i w TOP3 w 15 krajach w Europie.