Revolut ogłasza rekordowe wyniki za 2023 rok: podwojenie przychodów i 428 mln USD zysku netto

Wład Jacenko i Nik Storoński, założyciele Revolut
Wład Jacenko i Nik Storoński, założyciele Revolut
 • Przychody Grupy Revolut w 2023 roku wzrosły o 95% do 2,2 miliarda $ (1,8 miliarda £) z 1,1 miliarda $ (0,92 miliarda £) w 2022 roku
 • Zysk przed opodatkowaniem w 2023 roku osiągnął 545 milionów $ (438 milionów £); marża zysku netto w 2023 roku wyniosła 19%
 • Środki na rachunkach klientów wzrosły w 2023 roku o 38% do 23 miliardów $ (18,2 miliarda £), podczas gdy liczba płatnych subskrypcji wzrosła o 41%
 • W 2023 roku do Revolut dołączyło na świecie 12 milionów nowych klientów; na koniec 2023 roku społeczność klientów liczyła 38 milionów osób, a w czerwcu 2024 roku osiągnęła 45 milionów klientów
 • W Polsce pod koniec 2023 roku Revolut obsługiwał ponad 3,1 mln klientów indywidualnych, o ponad 1 milion więcej niż w 2022 roku, co stanowi wzrost o 47%; liczba klientów firmowych w 2023 roku wzrosła o 46% względem 2022 roku

Warszawa, 2 lipca 2024 – Grupa Revolut ogłosiła dziś swój Raport Roczny za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

Nik Storoński, CEO w Revolut powiedział: “To rok, w którym udało się osiągnąć największy postęp w realizacji naszej misji, by dostarczać klientom najlepsze produkty i użyteczność usług, po atrakcyjnej cenie, wszędzie. Społeczność klientów rośnie w imponującym tempie, a zdywersyfikowany model biznesowy generuje solidne wyniki finansowe: przychody w 2023 roku przekroczyły 2,2 miliarda $ przy rekordowym zysku przed opodatkowaniem w wysokości 545 milionów $. 2023 rok, dzięki zyskowi netto na poziomie 428 milionów $, był już trzecim z rzędu gdy firma pozostawała rentowna.”

“Każdego dnia innowacyjne produkty Revolut dostarczają wartość nowym grupom klientów w kolejnych krajach. Konsekwentnie dążymy do uzyskania licencji bankowej w Wielkiej Brytanii i udostępnienia aplikacji na nowych rynkach. Choć w połowie 2024 roku przekroczyliśmy próg 45 milionów klientów indywidualnych na świecie, Revolut jest przygotowany na wykładniczy wzrost w drugiej połowie roku i później. Chcemy wywierać pozytywny wpływ i zmieniać krajobraz usług finansowych, z korzyścią dla klientów.”

Wyniki za 2023 rok

Solidne wyniki finansowe w dobie rynkowych wyzwań (Wykres 1)

Wykres 1

Revolut dostarczył rekordowy wzrost przychodów i zysków, w czasie rosnącej złożoności otoczenia makroekonomiczne, geopolitycznego i regulacyjnego.

 • Przychody grupy wzrosły o 95% z 1,1 miliarda $ (0.92 miliarda £) w 2022 roku do 2,2 miliarda $ (1,80 miliarda £) w 2023 roku.
 • Revolut osiąga zysk netto już trzeci rok z rzędu:
  • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 545 mln $ (438 mln £), a zysk netto wzrósł do 428 mln $ (344 mln £) w 2023 roku z 7 mln $ (6 mln £) w 2022 roku
  • Marża zysku netto za rok 2023 wyniosła 19%, co odzwierciedla zarówno efektywność jak i skalowalność modelu biznesowego Revolut, poprawę kosztów jednostkowych partnerów i dalszy wzrost wysokomarżowych strumieni przychodów.

Dynamiczny wzrost dzięki modelowi biznesowemu opartemu na zdywersyfikowanych przychodach, ekspansji na nowe rynki i pogłębieniu zaangażowania klientów (Wykres 2)

Wykres 2

Dywersyfikacja przychodów Revolut pozostawała stałym źródłem zrównoważonego wzrostu, żadna linia produktowa ani kraj nie odpowiadał za więcej niż 30% udziałów w przychodach firmy w 2023 roku.

 • W ciągu 2023 roku do Revolut dołączyło blisko 12 mln nowych klientów na świecie, co stanowiło najwyższy wzrost r/r w historii firmy i wyniosło liczbę klientów na poziom 38 mln na koniec 2023 roku.
 • 70% nowych klientów dołączyło do Revolut w sposób organiczny lub z polecenia przez osobę, którą znają. Rozwój oparty o rekomendacje uzupełniały dalsze inwestycje w marketing i sprzedaż, także w przypadku Revolut Business, który pod koniec 2023 roku zdobywał miesięcznie 20 tys. nowych klientów z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw).
 • Wzrost w 2023 roku dotyczył wszystkich strumieni przychodów w ramach zdywersyfikowanego modelu biznesowego Revolut, jednocześnie więcej klientów korzystało z większej liczby produktów i usług firmy:
  • Karty i interchange: 605 mln $ (486 mln £), wzrost o 59% z 379 mln $ (306 mln £);
  • Produkty majątkowe i wymiana walut: 491 mln $ (395 mln £), wzrost o 46% z 334 mln $ (270 mln £);
  • Subskrypcje: 303 mln $ (244 mln £), wzrost o 53% z 196 mln $ (159 mln £);
 • Całkowite saldo na rachunkach klientów wzrosło z 16,4 miliarda $ (13,2 miliarda £) w 2022 roku do 22,7 miliarda $ (18,2 miliarda £) w 2023 roku.
 • Dzięki rozszerzonym możliwościom w zakresie operacji skarbowych, wyższym depozytom na rachunkach klientów, rosnącym stopom procentowym banku centralnego i dynamicznemu rozwojowi portfela kredytowego, dochód odsetkowy wzrósł ze 102 mln $ (83 mln £) w 2022 roku do 621 mln $ (500 mln £) w 2023 roku.
 • Wykorzystanie usług przez klientów firmy istotnie przyspieszyło, a wolumen transakcji wzrósł o 58% r/r, osiągając w 2023 roku blisko 870 miliardów $ (700 miliardów £). Miesięczna liczba transakcji w grudniu 2023 roku wyniosła 590 mln, co stanowi wzrost o 73% r/r.
 • Coraz więcej klientów decyduje się na korzystanie z produktów i usług Revolut poprzez płatne subskrypcje, liczba klientów wybierających plany płatne wzrosła o 41%.
 • Revolut jest obecnie (czerwiec 2024) najczęściej pobieraną aplikacją w kategorii Finanse w Europie, zajmując pierwsze miejsce w 17 krajach, także w Polsce.
 • Revolut wszedł na nowe rynki zagraniczne, w tym do Brazylii i Nowej Zelandii, zwiększając swój zasięg geograficzny do 38 krajów.

Inwestycje w najlepsze produkty i kompetencje, aby zaspokoić potrzeby finansowe konsumentów i firm

Koncentrując się na rozwoju usług bankowych w Europie, Revolut zwiększył poziom reinwestycji w przyszły rozwój, zarówno w obszarze produktów jak i ekspansji na nowe rynki.

 • 300 mln $ (241 mln £) zostało przeznaczone na marketing i reklamę, by wesprzeć wzrost organiczny. Firma, chcąc lepiej spełniać potrzeby klientów korporacyjnych, powiększyła zespół sprzedaży B2B do ponad 900 pracowników na koniec 2023 roku. Łączne zatrudnienie w Revolut wzrosło o 38% r/r do 8152 osób na koniec 2023 roku.
 • Revolut wdrożył także nowe produkty lokalne na kluczowych rynkach w Europie:
  • IBAN: udostępnienie lokalnych numerów IBAN klientom indywidualnym w Irlandii, Francji, Hiszpanii i Holandii.
  • Kredyty: udostępnienie kredytów konsumenckich we Francji, Niemczech i Hiszpanii oraz kart kredytowych w Irlandii i Hiszpanii.
  • Oszczędności i Fundusze: produkt Money Market Funds został udostępniony w 22 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, klienci zdeponowali w nim już blisko 1,9 miliarda $ (1,5 miliarda £).

Perspektywy na rok 2024 (Wykres 3)Wykres 3

 • Nieprzerwany wzrost liczby klientów: według danych z czerwca 2024 roku, firma osiągnęła próg 45 mln klientów na świecie, co oznacza, że w pierwszym półroczu 2024 roku do Revolut dołączyło 7 mln nowych klientów. Revolut jest na dobrej drodze aby przekroczyć próg 50 milionów klientów jeszcze przed końcem roku budżetowego 2024.
 • Rozwój nowych produktów i usług: oprócz udostępnienia istniejącego już portfolio produktów w większej liczbie rynków, w pierwszym półroczu 2024 roku Revolut wprowadził na rynek:
  • Cyfrowe karty eSIM: umożliwił klientom zakup pakietów transferu danych w telefonie bezpośrednio z poziomu aplikacji Revolut, co oznacza wejście w kolejną kategorię usług i produktów pozabankowych (dostępne w UK i wybranych krajach EOG).
  • Revolut Robo-Advisor: funkcja, która wykorzystuje algorytmy do zarządzania portfelami inwestycyjnymi w sposób półautomatyczny, pozwala inwestować w zdywersyfikowany, dostosowany do potrzeb klienta portfel bez konieczności poświęcania czasu na analizę i aktywne zarządzanie portfelem (dostępny w USA i krajach EOG).
  • RevPoints: program lojalnościowy, który umożliwia klientom zdobywanie punktów za codzienne wydatki (dostępny w UK i wybranych krajach EOG).
 • Nowa globalna siedziba: Revolut ogłosił umowę dotyczącą przeniesienia swojej globalnej siedziby do budynku YY w londyńskiej dzielnicy Canary Wharf. Posunięcie to ma wspierać przyszły rozwój działalności Revolut w Wielkiej Brytanii i na świecie.

 

Wyniki w Polsce

 

W 2023 roku Revolut odnotował dynamiczny wzrost biznesu w Polsce, w czwartym kwartale przekroczył próg 3 milionów klientów nad Wisłą. Cyfrowy bank ma dziś w Polsce powyżej 3,5 miliona klientów – w ciągu ostatnich 6 miesięcy konto w Revolut w Polsce otworzyło prawie 500 000 nowych klientów.

 

 • Liczba klientów indywidualnych w Polsce wzrosła w minionym roku o ponad 1 milion klientów (2023 vs 2022), co oznacza wzrost o 47% (2023 vs 2022), natomiast liczba klientów korporacyjnych w Polsce wzrosła o 46% (2023 vs 2022). Liczba klientów indywidualnych aktywnych w ciągu miesiąca w Polsce wzrosła o 50% (2023 vs 2022).
 • Polscy klienci Revolut mieli zdeponowanych na swoich kontach 783 mln £ na dzień 31 grudnia 2023 roku (+62% w porównaniu z grudniem 2022).
 • Ponad 172 mln fizycznych płatności kartami i transakcji w bankomatach wykonali w 2023 roku polscy klienci Revolut (+69% w 2023 vs. 2022). Ponad 60% z nich wykonano w kraju, co sugeruje, że Revolut jest coraz częściej używany w Polsce jako bank do codziennych wydatków. Revolut odnotował też dynamiczny wzrost transakcji krajowych, o blisko 69% (2023 vs 2022).
 • W 2024 roku liczba klientów indywidualnych w Polsce powiększyła się o prawie 500 000 nowych klientów, co oznacza wzrost o 15% w ciągu pierwszych 6 miesięcy w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku (wzrost liczby klientów aktywnych miesięcznie o 21%), firma jest na dobrej drodze by przekroczyć próg 4 mln klientów do końca 2024 roku.