Komentarz dzienny, 5 czerwca 2013

0

Decyzja RPP zostanie ogłoszona we wczesnych godzinach popołudniowych. Negatywne zaskoczenia majowymi publikacjami ze sfery realnej (PKB, produkcja) już odcisnęły swoje piętno na nastrojach w RPP. Myślimy, że Rada obniży stopy na swoim czerwcowym posiedzeniu. Obniżka o 25pb jest bardziej prawdopodobna niż o 50pb, jednak w Radzie rośnie poczucie konieczności przyspieszenia poluzowania w związku z nietrafioną diagnozą koniunktury i trendów inflacyjnych na początku roku. Ostatnie, choć dynamiczne, osłabienie złotego nie powinno na tym etapie wpłynąć na decyzję RPP. Ton komunikatu powinien pozostać gołębi (inflacja dalej będzie spadać, nie widać ożywienia gospodarczego). W końcowej jego części pojawi się warunkowanie kolejnej decyzji wynikami lipcowej projekcji inflacyjnej. Kolejnej obniżki spodziewamy się właśnie w lipcu, kiedy poza projekcją inflacyjną potrzebę poluzowania monetarnego wzmacniać będzie seria publikowanych słabych danych (aż pięć minusów przed rocznymi wskaźnikami).

Czytaj również:  Kłopoty Niemiec to nasz kłopot