Komentarz poranny, 10 maja 2013

raport giełda

Kruk poinformował, że Rafał Janiak, Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2013 z powodów prywatnych (miejsce zamieszkania poza Polską). Zostanie on zastąpiony przez Michała Zasępę, obecnie Członka Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju. Jednocześnie Kruk przekazał, że jego Rada Nadzorcza w formie uchwały zmniejszyła liczbę członków zarządu z sześciu na pięciu.