Komentarz poranny, 19 czerwca 2013

ceo (3)

Erbud podpisał z Facinelli 1 Sp. z o.o. umowę o wartości 45 mln PLN na budowę budynku biurowousługowego na działce przy ul. Czerskiej 12 w Warszawie. Do wejścia umowy w życie konieczne jest złożenie przez inwestora pisemnego polecenia rozpoczęcia budowy, najpóźniej do 31 lipca 2013 r. Wartość kontraktu stanowi 3,3% ubiegłorocznych przychodów Erbudu. Wiadomość neutralna.