Komentarz do wyników rynku ubezpieczeń zdrowotnych po I kw. 2017 r. opublikowanych przez PIU

0

Według opublikowanych dziś przez PIU danych, podsumowujących I kwartał 2017 r., liczba osób objętych ochroną oferowaną przez ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o prawie 30% rok do roku i osiągnęła poziom ponad 2 mln osób. Największą część rynku stanowią osoby korzystające z rozwiązań grupowych, jest ich 1,558 mln.

Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że benefit pozapłacowy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej stał się standardem spotykanym nie tylko wśród dużych firm i międzynarodowych korporacji, ale również w sektorze MSP. Jednak łączna liczba ubezpieczonych w ramach polis grupowych wciąż stanowi niewielki procent ogółu polskich pracowników. Pokazuje to, że mimo dynamicznego rozwoju sektora posiada on duży potencjał do dalszego wzrostu. W związku z tym spodziewam się, że korzystny trend i systematyczny wzrost ilości ubezpieczonych osób na pewno się utrzyma.

Przedsiębiorcy cenią sobie nie tylko możliwość dopasowania zakresu świadczeń do konkretnych potrzeb, ale również partycypacji pracowników w kosztach. W procesie analizy poszczególnych ofert firmy najwięcej uwagi poświęcają zarówno wykazowi dostępnych usług, jak i liście placówek, z których pracownicy będą mogli skorzystać. Brak przychodni w sąsiedztwie firmy czy w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, zwłaszcza tych świadczących porady specjalistów, może zniechęcić do skorzystania z konkretnej propozycji. Nasze spostrzeżenie zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonego w tym roku badania jakościowego, w którym udział wzięli wybrani klienci naszej marki oraz firmy korzystające z innych rozwiązań zapewniających dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Ważnym czynnikiem zarówno dla firm, jak i ubezpieczonych jest również sprawny kontakt z opiekunami klienta oraz infolinią dla pacjentów. Kompetentni konsultanci centrum umawiania wizyt mają duży wpływ na wizerunek dostawcy usługi. Użytkownicy ubezpieczeń oczekują, że będą oni potrafili doradzić w wyborze odpowiedniego specjalisty oraz placówki. Pomocnym rozwiązaniem jest ewaluacja wizyt prowadzona przez rejestrację telefoniczną, za pomocą której zbierane są opinie o jakości poszczególnych konsultacji. Ubezpieczeni doceniają również możliwość korzystania z narzędzi zdalnych, jak platforma internetowa czy aplikacja mobilna. Dodatkowym atutem jest możliwość odbycia konsultacji lekarskich bez wychodzenia z domu czy pracy, za pośrednictwem telefonu czy komunikatorów internetowych.

Czytaj również:  Polskie firmy inwestują trzy razy więcej niż międzynarodowe korporacje. Wciąż jednak za mało przeznaczają na innowacje

Najczęściej spotykanym sposobem dywersyfikacji oferowanych abonamentów lub wariantów ubezpieczenia jest ograniczenie skali dostępnych lekarzy, poziomu diagnostyki oraz zabiegów. Ich lista rośnie wraz ze wzrostem wartości pakietu. Alternatywnym podejściem, proponowanym m.in. przez nas, jest wprowadzenie rozgraniczenia ilościowego. Niezależnie od wysokości wykupionego pakietu mamy dostęp do tej samej listy lekarzy specjalistów. Różnice widoczne są za to w liczbie wizyt i badań, z których możemy skorzystać w ciągu roku.

Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia