Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego rozpoczęła działalność

Mateusz Szczurek
Mateusz Szczurek

Zadaniem Komisji jest przygotowanie nowego projektu ustawy, który zastąpi obecną Ordynację podatkową, a także uczestniczenie w całym procesie legislacyjnym nad tym aktem prawnym. Nowe regulacje mają za zadanie zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

Uroczystość wręczenia powołań członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz inauguracyjne posiedzenie nowopowstałej Komisji odbyły się 21.11.2014 r. w Ministerstwie Finansów. W imieniu premier rządu Ewy Kopacz wręczenia powołań do składu Komisji dokonali minister finansów Mateusz Szczurek oraz wiceminister Janusz Cichoń.

W szesnastoosobowej Komisji, której obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów, zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Przewodniczącym Komisji został specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel.

Jestem przekonany, że stworzenie podstaw całego systemu podatkowego wymaga  wykorzystania wiedzy, umiejętności a także doświadczenia przedstawicieli nauki i praktyków. Dlatego właśnie zaproponowałem Pani Premier – i ona się na to zgodziła – aby członkami Komisji Kodyfikacyjnej  były właśnie osoby, które wyróżniają się swoim doświadczeniem: teoretycznym, praktycznym oraz dużym dorobkiem – mówił minister Szczurek podczas uroczystości.

Minister podkreślił również, że tylko tak wysoce kompetentne osoby mogą wnieść i stworzyć akt prawny, który przez wiele lat będzie stanowić podstawę do rozwoju polskiej gospodarki. – Nie wątpię, że państwa wkład przyczyni się do czegoś, z czego będziemy dumni – dodał Mateusz Szczurek.

Pytany o napięty kalendarz prac nad założeniami do Ordynacji podatkowej prof. Leonard Etel zaznaczył, że jego zdaniem 4 miesiące to „trudny okres, ale to jest do zrobienia”. – Gdyby było inaczej, nie przyjąłbym funkcji przewodniczącego Komisji – powiedział prof. Etel.

Lista członków Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego:

 1. Prof. dr hab. Leonard Etel – Przewodniczący Komisji;
 2. Dr hab. Agnieszka Olesińska – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Dr Stefan Babiarz – Członek;
 4. Dr Rafał Dowgier – Członek;
 5. Dr Hanna Filipczyk – Członek;
 6. Włodzimierz Gurba – Członek;
 7. Ireneusz Krawczyk – Członek;
 8. Wiesław Kuśnierz – Członek;
 9. Marcin Łoboda – Członek;
 10. Andrzej Nikończyk – Członek;
 11. Dr hab. Adam Nita – Członek;
 12. Dr Piotr Pietrasz Członek;
 13. Dr hab. Mariusz Popławski – Członek;
 14. Jan Rudowski – Członek;
 15. Dr Dariusz Strzelec – Członek;
 16. Bożena Ogrodowczyk – Sekretarz Komisji.