Kompap: wzrost sprzedaży do 65,11 mln zł w 2016

Waldemar Lipka, prezes spółki Kompap
Waldemar Lipka, prezes spółki Kompap

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, w 2016 roku zwiększyła o 4% przychody ze sprzedaży do 65,11 mln zł wobec 62,55 mln zł w 2015 r. Jednocześnie zysk z działalności operacyjnej sięgnął  5,17 mln zł w porównaniu do 6,91 mln zł przed rokiem. W związku z zakończeniem rozliczania strat z lat poprzednich grupa zapłaciła w 2016 podatek dochodowy i na koniec roku zarobiła na czysto 2,70 mln zł. Rok wcześniej skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,73 mln zł.

W 2016 roku sprzedaliśmy ze stratą nieruchomość inwestycyjną w Otoczynie i  zapłaciliśmy podatek dochodowy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach. Najistotniejsze jest jednak to, że po raz kolejny dzięki wytężonej pracy osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe, generując z nich zyski i to pomimo relatywnie trudnej sytuacji na rynku poligrafii. Rokrocznie już w Kompapie zwiększamy sprzedaż, umacniając się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co więcej z myślą o dalszym rozwoju poczyniliśmy też w 2016 roku duże inwestycje w maszyny introligatorskie, dzięki którym możemy znacznie zwiększać potencjał produkcyjny w naszych zakładach – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Kompap specjalizuje się w druku dziełowym, a najważniejszą pozycję w asortymencie zajmują  książki, w tym albumy i wydawnictwa encyklopedyczne. W 2016 roku przychody z tytułu sprzedaży książek zwiększyły się o 9% r/r, generując 83% przychodów grupy. Oferta grupy obejmuje też składankę komputerową, wyroby samoprzylepne, czasopisma, gazety, katalogi, a także kalendarze i rolki.

Odbiorcami produktów Kompapu są przede wszystkim wydawnictwa krajowe i zagraniczne. W 2016 roku grupa po raz kolejny zwiększyła eksport – do poziomu 14,11 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 12% r/r. Tym samym sprzedaż zagraniczna odpowiadała już za 22% skonsolidowanych przychodów. Równolegle Kompap umocnił się też na rynku krajowym. Przychody z tego tytułu wzrosły w 2016 roku do 51,01 mln zł wobec 50,00 mln zł rok wcześniej. Grupa sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów europejskich. Poza Polską obecna jest m.in. na rynkach skandynawskich, w Holandii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech.

W 2017 roku będziemy kontynuować działania mające na celu dalszy wzrost sprzedaży w ramach grupy. Mamy w portfelu renomowane drukarnie, cenione za wysoką jakość przez klientów nie tylko w kraju, ale też za granicą. Dobrym przykładem jest chociażby OZGraf, który w 2016 roku zanotował najwyższe od siedmiu lat przychody z eksportu. Zamierzamy wykorzystać tę dobrą pozycję, jaką cieszą się dziś nasze zakłady i sukcesywnie zwiększać swoją obecność w Polsce i w Europie. Pomogą nam w tym dalsze inwestycje, dzięki którym możemy obsłużyć zwiększone zamówienia – przyznaje Waldemar Lipka. – W samym Kompapie z kolei chcemy rozwijać dystrybucję produktów papierniczych głównie poprzez kanał hurtowy i umacniać się na rynku dostawców w zakresie paper & packaging. Mamy więc przed sobą pozytywne perspektywy, które pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój całej grupy i budować wartości dla akcjonariuszy – podsumowuje prezes Kompapu.