Od lipca koniec korekty podatku VAT w związku z upadłością kontrahenta

Piotr Andrzejak,

CEO Magazyn Polska

Od lipca modyfikacji ulegnie regulacja w zakresie stosowania tzw. ulgi na złe długi. Dostawcy, którzy nie otrzymali zapłaty za swój towar lub usługę, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT nadal nie będą mogli dokonać korekty należnego podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostaw wykonanych na rzecz kontrahentów w procesie likwidacji lub upadłości. Jednocześnie tacy kontrahenci nie będą zobligowania do dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

Ta część nowelizacji, która proponuje wyłączenie z ulgi na złe długi podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, relatywnie nie jest korzystna dla przedsiębiorców, dlatego że przesuwa skutki finansowe upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy, który jest dłużnikiem, ze Skarbu Państwa na jego kontrahentów – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes mec. Piotr Andrzejak, partner w Zespole Podatkowym Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Znowelizowaną ustawa o podatku VAT prezydent podpisał 28 kwietnia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca br.

Nowelizacja dotyczy m.in. tzw. ulgi na złe długi, czyli przepisów dotyczących korekty VAT-u w sytuacji zaległości płatniczych lub nieuregulowania zobowiązań przez nabywcę towaru lub usługi przez okres dłuższy niż 150 dni.

W wyniku zaproponowanej zmiany podatnicy znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji nie będą obowiązani do korekty odliczenia podatku VAT naliczonego, a po stronie dostawców towarów i usług nie będzie uprawnienia do korekty podatku VAT należnego – wyjaśnia mec. Andrzejak.

Taka zmiana jest w praktyce korzysta wyłącznie dla fiskusa. Na upadłego lub likwidowanego dłużnika nie będzie nakładany obowiązek korekty podatku VAT naliczonego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy sprzedali usługi lub towary firmom postawionym (choćby później) w stan upadłości lub likwidacji nie będą mogli dokonać korekty VAT należnego pomimo braku zapłaty. A w efekcie dostawcy ci, jako wierzyciele, będą mogli dochodzić roszczeń jedynie w postępowaniu upadłościowym co do całej kwoty należności (wraz z podatkiem VAT).

Co w praktyce, biorąc pod uwagę stan majątkowy kontrahenta, będzie wielce utrudnione, o ile w ogóle możliwe – zwraca uwagę mec. Andrzejak. Podkreśla: – To jest rozwiązanie, którego wcześniej w polskiej ustawie o VAT nie było.

Mec. Andrzejak zwraca również uwagę na to, że w nowelizacji znalazło się rozwiązanie rozszerzające zakres stosowania ulgi na złe długi na podmioty powiązane.

W przypadku gdy podmiot powiązany nie zapłaci za towar lub usługę w ciągu 150 dni od upływu terminu zapłaty, dostawca będzie mógł dokonać redukcji należnego podatku VAT. Do tej pory takie rozwiązanie było stosowane przy transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.