Kraków bierze się za hulajnogi

hulajnogi

Wczoraj, w poniedziałek, 15 maja, odbyło się kolejne spotkanie między przedstawicielami miasta a operatorami hulajnóg, które dotyczyło problemu nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Miasto zaproponowało zakończenie okresu darmowego korzystania z miejskiej przestrzeni oraz wprowadzenie miejskiego patrolu, który byłby finansowany przez operatorów poprzez kary za niewłaściwe parkowanie hulajnóg oraz opłaty za korzystanie z terenów gminy – powiedział zastępca prezydenta Krakowa, Andrzej Kulig, po spotkaniu.

Przedstawiciele operatorów poinformowali o swoich własnych regulacjach. Od 12 maja trzy firmy wprowadziły limit maksymalnej liczby hulajnóg w punktach mobilności na terenie ograniczonym drugą obwodnicą. Ustalono, że w każdym z 103 punktów w centrum Krakowa może być zaparkowanych tylko 30 hulajnóg (10 od każdej firmy).

Operatorzy złożyli również wniosek o wyznaczenie nowych punktów mobilności i możliwość wprowadzenia drugiego rodzaju takich miejsc, na przykład korzystając z istniejących stojaków rowerowych. W tych nowych punktach użytkownicy mogliby kończyć i rozpoczynać wypożyczenia, ale w przeciwieństwie do obecnych punktów mobilności, nie byłyby tam pozostawiane hulajnogi przez operatorów, a liczba hulajnóg byłaby znacznie niższa.

Operatorzy mają czas do czwartku, 18 maja, aby przesłać propozycje nowych lokalizacji punktów mobilności do Zarządu Transportu Publicznego, wraz z oznaczeniem tych parkingów w centrum Krakowa, które ich zdaniem są najważniejsze i wymagają większej pojemności.

Rozmowy między stronami będą kontynuowane.