Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Krakowie

Kraków

W środę, 17 maja, podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta Krakowa, radni podejmą decyzję w sprawie projektu uchwały, który został przedstawiony przez prezydenta Krakowa. Projekt ten dotyczy wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zgodnie z proponowanymi zmianami, sprzedaż alkoholu byłaby zabroniona między północą a godziną 5:30 rano we wszystkich dzielnicach Krakowa, z wyjątkiem restauracji i barów. Uchwała miałaby wejść w życie od 1 lipca 2023 roku.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy podejmowane są próby ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie. W 2016 roku Rada Miasta zwróciła się do Sejmu i Senatu RP z prośbą o zwiększenie uprawnień samorządu w regulowaniu godzin otwarcia sklepów sprzedających alkohol. W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w poszczególnych dzielnicach Krakowa dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji w sklepach. Jednak uchwała w tej sprawie podjęta przez Radę Miasta Krakowa w 2018 roku nie została wprowadzona w życie ze względu na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sierpniu 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. W lutym 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi przedsiębiorców na uchwałę Rady Miasta Krakowa z 2018 roku. Wyrok ten jest jednak nieprawomocny, a przedsiębiorcy złożyli kolejną skargę.

Od września 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązywała roczna umowa społeczna pod nazwą „Krakowskie Porozumienie – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży”, zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Umowa ta nie obejmowała stacji benzynowych i sieci hipermarketów. Zgodnie z tym porozumieniem, przedsiębiorcy zobowiązali się do nieświadczenia sprzedaży alkoholu między północą a 5:30 rano. Umowa ta przyczyniła się do zmniejszenia liczby interwencji w rejonach sklepów monopolowych w Krakowie o 7% na początku 2020 roku.