Fitch podwyższył rating pierwszych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego do najwyższego poziomu AAA

Bank Millennium

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła ocenę ratingową dla listów zastawnych serii 1 Millennium Banku Hipotecznego do poziomu AAA z perspektywą „Stabilną” w dniu 3 lipca 2024 roku. Decyzja agencji jest następstwem podwyższenia w dniu 28 czerwca 2024 r. Long-Term Issuer Default Rating Banku Millennium S.A., który jest poziomem referencyjnym dla ratingu listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego, do poziomu BB+ z perspektywą „Pozytywną”.

Artur Kulesza, Członek Zarządu Millennium Banku Hipotecznego
Artur Kulesza, Członek Zarządu Millennium Banku Hipotecznego

Cieszymy się z podniesienia ratingu pierwszych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego do poziomu AAA – najwyższego w skali agencji ratingowych. Odzwierciedla on wysoką jakość portfela wierzytelności hipotecznych, stanowiących zabezpieczenie naszych listów zastawnych. Mamy nadzieję, że ta wysoka ocena Agencji Fitch wpłynie na powodzenie naszych kolejnych emisji listów zastawnych i przyczyni się do budowania większego zaufania wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do tego typu papierów dłużnych – powiedział Artur Kulesza, Członek Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.

Rating Fitch dotyczy pierwszej emisji 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł przeprowadzonej w czerwcu br. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł. Hipoteczne listy zastawne wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Instrumenty te zostały również dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M i zostały ostatecznie zaoferowane do grona 50 inwestorów.