Kredyty dla firm: w jakiej wysokości, na jakie cele?

0

Serwis Oferteo.pl zbadał, jakich kredytów najczęściej poszukują działający w naszym kraju przedsiębiorcy. I chociaż pomiędzy preferencjami osób prowadzących jednoosobową działalność a preferencjami spółek kapitałowych zachodzą istotne różnice, to jednak najczęściej wskazywanym celem, na który kredyt ma być przeznaczony, jest finansowanie bieżącej działalności firmy.

Kwota kredytu

Kwota kredytu

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą najczęściej poszukiwały kredytu w przedziałach od 10 001 do 50 000 zł (35%) oraz od 100 001 do 500 000 zł (25%). Wyższym kredytem było zainteresowanych tylko 9% badanych.

Z danych Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące towarów i usług z ich dostawcami, wynika również, że firmy będące spółkami kapitałowymi (czyli np. spółki z o.o. czy spółki akcyjne) poszukiwały najczęściej kredytów w przedziale od 100 do 500 tys. zł (33%), a kredytami w kwocie przekraczającej pół miliona złotych było zainteresowanych 11% z nich.

 

Okres kredytowania

Okres kredytowania

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą byli najczęściej zainteresowani okresem kredytowania wynoszącym od 2 do 5 lat. Wskazało tak 41% badanych. Podobne preferencje odnotowano wśród spółek kapitałowych, spośród których 43% chciało spłacać kredyt w czasie od 2 do 5 lat. Co ciekawe, to spółki kapitałowe częściej deklarowały chęć spłaty kredytu w ciągu roku (18%) niż osoby prowadzące własną działalność (6%).

Okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 10 lat było zainteresowanych 34% osób prowadzących własną działalność oraz 20% spółek kapitałowych. Natomiast podobny odsetek wśród osób fizycznych i spółek kapitałowych, wynoszący 19%, poszukiwał kredytu, który mógłby zostać spłacony w czasie dłuższym niż 10 lat.

Zaciągnięcie kredytu, zwłaszcza wieloletniego, wymaga dokładnego przeanalizowania nie tylko sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale również ofert  kredytów dla firm. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poświęcić czas i sprawdzić warunki u różnych kredytodawców. Polecam sprawdzić minimum 3 oferty. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu na osobiste wizyty w bankach, jest pozyskanie ofert za pomocą zapytania ofertowego złożonego w serwisach internetowych. Banki same odpowiedzą na nasze zapytanie, co pozwoli nam na sprawne porównanie ofert i wybór najlepszej dla nas propozycji  – mówi Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.

Czytaj również:  Organizacja świąt może wpędzić w kłopoty finansowe co szóstego Polaka. Jedynie 4 proc. chce na ten cel zaciągnąć pożyczkę

Na co firmy biorą kredyt?

Cel pozyskania kredytu

Badane przez Oferteo.pl firmy najczęściej deklarowały, że środki pozyskane z kredytu posłużą im do finansowania bieżącej działalności. Wskazało tak 34% osób prowadzących jednoosobową działalność oraz 37% spółek kapitałowych.

W dalszej kolejności firmy wskazywały na kupno maszyn lub urządzeń (po 15%), kupno towarów, materiałów lub surowców (po 12%), zakup lub budowę nieruchomości (11% wśród osób fizycznych, 12% wśród spółek kapitałowych).

Największe rozbieżności pomiędzy badanymi przez Oferteo.pl firmami wystąpiły w przypadku zakupu samochodu, co jako cel kredytu wskazało 11% osób fizycznych i tylko 3% spółek kapitałowych, oraz w przypadku rozbudowy lub remontu nieruchomości, na co kredytu potrzebowało 6% osób fizycznych oraz 12% spółek.

Jednym z celów pozyskania kredytu było również spłacenie zobowiązań wobec kontrahentów. Środków na to poszukiwało 4% osób fizycznych oraz 8% spółek kapitałowych.

W opracowaniu nie ujęto spółek osobowych z powodu zbyt niskiej próby.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy niespełna 600 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w 2016 roku przez podmioty poszukujące kredytu dla firmy.