Kredyty dla mikroprzedsiębiorców w styczniu 2024 roku

pieniądze

Styczeń 2024 roku zakończył się na plusie, gdy chodzi o liczbę i wartość udzielonych kredytów bankowych dla małego biznesu. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, banki zwiększyły liczbę udzielonych kredytów o 6,5% oraz ich wartość o 3,3%. Szczególnie widoczny był wzrost w segmencie kredytów obrotowych, gdzie liczba udzielonych kredytów wzrosła o 9,9%, a ich wartość nawet o 10,2%. Ten optymistyczny obraz zaburza spadek wartości zawieranych umów o kredyt inwestycyjny (-13,2% r/r).

W styczniu 2024 r., w porównaniu do stycznia 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów o 6,5% i na wartość wyższą o 3,3%. Przyznały o niemal 10% więcej (+9,9%) kredytów obrotowych. Spadło natomiast zainteresowanie kredytami w rachunku bieżącym i kredytami inwestycyjnymi. Liczba kredytów w rachunku bieżącym zmniejszyła się o 7,7%, choć ich wartość wzrosła nieznacznie o 2,7%. Większe obawy budzi jednak spadek w kredytach inwestycyjnych, gdzie zarówno liczba udzielonych kredytów (-7,6%), jak i ich wartość (-13,2%) odnotowały negatywną dynamikę.

– Analizując krótkoterminowe trendy, styczeń 2024 roku pokazał niewielki wzrost liczby udzielonych kredytów o 4,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednakże wartość tych kredytów znacząco spadła o -31,6%, co może wskazywać na ostrożniejsze podejście banków do finansowania działalności mikrofirm oraz na zmianę struktury udzielanych kredytów na mniejsze kwoty – mówi Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz, BIK.

Budowlanka i usługi – największa dynamika wzrostu w styczniu r/r

Z łącznej liczby 12,6 tys. udzielonych kredytów, firmy usługowe zaciągnęły 6,0 tys. (47,5%), a handlowe 2,9 tys. (22,9%), co stanowi 70,4% wszystkich kredytów udzielonych w styczniu br. Wartość finansowania dla tych dwóch sektorów wyniosła 62,7% łącznej kwoty kredytów, z 556 mln zł (38,0%) dla usług i 361 mln zł (24,7%) dla handlu.

Sektor budowlany odnotował największy wzrost r/r z 12,6% wzrostem liczby udzielonych kredytów i 14,3% wzrostem ich wartości. Sektor usługowy również wykazał pozytywną dynamikę, z 8,7% wzrostem liczby kredytów i 4,1% wzrostem ich wartości. Wzrost wartości nowych kredytów w styczniu odnotowała też branża handlowa (+4,6%). Natomiast z ujemną dynamiką wartości udzielonych kredytów zakończył się styczeń w firmach produkcyjnych (-11,3%).

– Wzrost w sektorach budowlanym i usługowym świadczy o rosnącej koniunkturze w tych branżach. Podczas gdy spadek wartości udzielonych kredytów o 11,3% w firmach produkcyjnych, może wskazywać na trudności w tym sektorze. Potwierdzają to również problemy z terminową spłatą rat kredytowych – w styczniu firmy produkcyjne odnotowały najwyższą (czyli najgorszą) spośród głównych branż wartość wskaźnika Indeksu Jakości BIK, osiągając poziom 6% – tłumaczy Sławomir Nosal.