Grupa Otmuchów z ponad 31 mln zł EBITDA po ostatnim kwartale 2023 r.

słodycze

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów, producent słodyczy w Polsce oraz jeden z wiodących producentów żelków w Europie, podsumowuje cztery kwartały 2023 roku. W raportowanym okresie Grupa wypracowała solidne wyniki finansowe, zauważalne zwłaszcza poprzez wysoką rentowność, która na poziomie EBITDA wyniosła ponad 31 mln zł, co oznacza wzrost o 287 proc. rdr., z kolei poziom przychodów osiągnął wartość bliską 285 mln zł. Ostatni kwartał 2023 r. wykazał efekty prowadzonej działalności optymalizacyjnej i modernizacyjnej, jednocześnie będąc wstępem do finalizacji budowy nowej linii produkcyjnej, której otwarcie planowane jest na II kw. bieżącego roku.

W ostatnim kwartale minionego roku odnotowaliśmy satysfakcjonujące nas wyniki finansowe dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników i wspólnemu dążeniu do celu. Druga połowa roku była czasem intensywnych działań optymalizacyjnych, obejmujących selekcję oferowanych produktów i wykluczanie tych, które wykazywały najniższą rentowność. Proces podnoszenia efektywności operacyjnej naszej działalności nadal trwa, a jego kulminacją będzie uruchomienie nowej linii produkcyjnej w drugim kwartale bieżącego roku. Podejmowane inicjatywy mają na celu nie tylko utrzymanie korzystnego trendu rozwoju naszej firmy, ale także, dzięki wprowadzanej automatyzacji i związanej z nią redukcji kosztów, oczekujemy dalszego wzrostu naszej siły i konkurencyjności – komentuje Monika Butz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy ZPC Otmuchów S.A.

Na koniec 2023 r. Grupa odnotowała przychody wynoszące blisko 285 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc. rdr., zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 61 proc. rdr. do 59,3 mln zł. Po czwartym kwartale 2023 r. EBITDA za cały rok wyniosła 31,1 mln zł, co oznacza wzrost o 287 proc. rdr. W samym IV kw. 2023 r. przychody osiągnęły wartość 81,5 mln zł wzrastając 18 proc rdr.

Grupa Otmuchów kontynuuje dynamiczny rozwój, przy czym głównym obszarem działalności pozostaje rynek polski. W okresie czterech kwartałów 2023 roku udział tego rynku w całkowitej sprzedaży zmniejszył się do poziomu 62%, w porównaniu do 64% w analogicznym okresie 2022 roku. Jednocześnie udział sprzedaży eksportowej wzrósł do 38% w 2023 r., w porównaniu do 36% w roku poprzedzającym.

Jesteśmy w trakcie systematycznego zwiększania udziału sprzedaży eksportowej, kierując się nie tylko kierunkami europejskimi, ale także rozwijając obecność na rynkach pozaeuropejskich, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu oraz Azji. Ten strategiczny krok ma na celu dalsze umocnienie naszej pozycji na rynku, odpowiadając jednocześnie na dynamiczne zmiany i oczekiwania globalnego otoczenia biznesowego. Jesteśmy przekonani o utrzymaniu naszej silnej pozycji zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i elastycznej strategii handlowej – dodaje Monika Butz.

Grupa Otmuchów aktualnie finalizuje realizację planowanej inwestycji, której zakres obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego w Nysie o linię produkcyjną, umożliwiającą zwiększenie wolumenu produkcyjnego w kategorii żelek. Ponadto, Spółka skoncentrowana jest na inwestycjach mających na celu dalszą automatyzację oraz optymalizację kosztów produkcji na istniejących wydziałach produkcyjnych. Rozważana jest również inwestycja w nową kategorię produktową.

Planujemy uruchomienie produkcji nowej kategorii produktowej w drugim kwartale bieżącego roku. Z niecierpliwością oczekujemy tego kluczowego momentu, zdając sobie sprawę, że stanowi to dla nas wyjątkową szansę na osiągnięcie pozycji jednego z czołowych producentów słodyczy w Europie. Nasze dotychczasowe działania, obejmujące liczne optymalizacje i automatyzacje, potwierdzają gotowość do znacznego zwiększenia skali produkcji – komentuje Marcin Kukliński, Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Grupa Otmuchów kontynuuje dynamiczny rozwój swoich marek, w tym marki Bebeto. W odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów oraz okres świąteczny, Bebeto wprowadziło do swojej oferty innowacyjne rozwiązania, obejmujące prepakowane standy i sezonowe akcje promocyjne z okazji Halloween i Bożego Narodzenia. Te strategie skierowane zostały zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów sprzedaży, co umożliwiło marce dotarcie do szerokiego grona konsumentów.

Zainicjowaliśmy liczne działania wspierające sprzedaż produktów w czwartym kwartale 2023 roku, obejmujące min. ogólnopolski konkurs konsumencki. Kampania promocyjna została skutecznie wsparta działaniami w mediach społecznościowych, a także lokalnymi akcjami billboardowymi i reklamami w aplikacjach zakupowych. Komunikacja w miejscu sprzedaży dopełniła całości, zapewniając maksymalne zaangażowanie klientów i zwiększając widoczność marki Bebeto na rynku – podsumowuje Daniel Stefański, Trade Marketing Manager w ZPC Otmuchów S.A.

W ramach strategii rozwoju marki Cosby, Grupa Otmuchów wprowadziła nowości w postaci licencjonowanych produktów z popularnymi postaciami – Barbie i HotWheels, skoncentrowanych głównie w kategorii jajek z niespodzianką.

Opracowane produkty stanowią atrakcyjną propozycję dla najmłodszych konsumentów, poszerzając wachlarz oferty marki i zwiększając jej atrakcyjność na konkurencyjnym rynku. Dzięki nowym inicjatywom marka Bebeto umocniła swoją pozycję, oferując klientom szeroki wybór wysokiej jakości produktów oraz atrakcyjne promocje, które skutecznie przyciągają uwagę i budują lojalność wśród konsumentów – wyjaśnia Daniel Stefański.